Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW018 - Dwergen

Een sage (boek), 1923 - 1932

Hoofdtekst

Dwergen

Thomas de Klerk, de man van Bet van de Vliet, was klein landbouwer te Kapelle, en moest elken morgen, voor dag en dauw, opstaan.
Eens had hij zich wat verslapen, waarom hij zich erg haastte, daardoor bemerkte hij niet, dat het kleine lichtje maar bleef doorstoomen. Eerst toen het glaasje heelemaal zwart was gebrand, zag zijn vrouw, die nog achter de bedsteegordijnen lag, het euvel. Erg gerust was ze er niet op, want dat beteekent een dooie in de familie.
Vreemde gebeurtenissen komen zelden alleen. Dat ervoer Thomas dien morgen, want toen hij bij de wei kwam, om de paarden te halen, zag hij een kring van elven, dansend en huppelend, op het jonge gras, en vroolijk drinkend uit een beker, die rond ging in de kring.
Nauwelijks hadden ze hem gezien, of de elven kwamen op hem toe en reikten hem den beker, opdat hij ook zou drinken. Dat dorst hij niet te weigeren, en na eerst gezegd te hebben: "Vooruit dan, in Gods Naam!" wou hij den beker aan zijn lippen zetten. Zie, in het zelfde oogenblik waren de danseressen verdwenen, en hij bleef alleen achter met den beker. Die beker is lang in de familie bewaard gebleven, en velen hebben haar gezien.

Onderwerp

SINSAG 0092 - Nächtlicher Reigentanz der Erddämonen    SINSAG 0092 - Nächtlicher Reigentanz der Erddämonen   

Beschrijving

Als Thomas op 'n morgen in de wei komt om de paarden te halen, ziet hij een kring van elven dansen, onderwijl drinkend uit een beker. Hij krijgt ook de beker aangeboden en wil hem aan de lippen zetten met de woorden: "Vooruit dan, in Gods naam." Echter meteen zijn de danseressen verdwenen en de beker wordt nog lang in de familie bewaard.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 19-20

Commentaar

voor 1933
Nächtlicher Reigentanz der Erddämonen & SINSAG 0502: Der goldene (silberne) Becher.

Naam Overig in Tekst

Thomas de Klerk    Thomas de Klerk   

Bet van de Vliet    Bet van de Vliet   

God    God   

Naam Locatie in Tekst

Kapelle    Kapelle   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20