Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW032 - Ossaart

Een sage (boek), 1833 - 1842

Hoofdtekst

Ossaart

Iemand, die laat uit De Kauter 1) terug kwam, zag naast een hooge eik op den hoek van een kruisweg een man staan, zoo groot, dat zijn hoofd nog boven de kruin van den eik uitstak. Hij was nog geen halve mijl van huis, maar schrok zoo vreeselijk, dat hij omkeerde en een omweg van wel anderhalf uur maakte, om het spook, dat niemand minder dan Ossaart was, te ontwijken.
Na een poosje kwam hij langs een weide, en zag daar een hond, wel zoo groot als een ezel, die het paard van den burgemeester achterna zat, al maar in de rondte. Toen werd het den man toch bang te moe en hij begon het Sint Jansevangelieken op te zeggen. Het zweet druppelde hem onder het verder gaan van het voorhoofd.
Kort daarop sprong een wit konijntje achter hem aan, en vervolgde hem net zoo lang tot hij opnieuw het St. Jansevangelie ging bidden. Dan verdween het.
Een paar passen verder vond hij een dier op een pas bezaaid korenveld liggen, dat hem valsch aankeek, maar de man hield zich aan zijn beproefd middel en herhaalde voor de derde keer het Evangelieken. Toen verdween ook dat beest.
Zoo ging het door tot hij wel tien keer zoo'n vreemde ontmoeting had gehad; eindelijk had hij met Gods hulp zijn deur bereikt. Daar zakte hij in elkaar. De buren die hem vonden brachten hem naar bed.

1) De correspondenten van Wolf uit Kieldrecht, mevr. Courtmans en de onderwijzer G. Coppens spreken van een dorp uit de omgeving. 't Kan haast niet anders of dat was de Kauter, want vóór 1860 was daar nog geen kerk, en ging men te Kieldrecht, "het durp", ter misse, waar men ook trouwde en communie deed.

Onderwerp

SINSAG 0253 - Plagegeist zeigt sich als langer Mann    SINSAG 0253 - Plagegeist zeigt sich als langer Mann   

Beschrijving

Een man ziet een gedaante, groter dan een eik, en gaat er met een grote boog omheen. Maar even later ziet hij een hond, zo groot als een paard, en wordt achtervolgd door 'n wit konijn; hij bevrijdt zich door het bidden van het St. Jansevangelie van deze drogbeelden.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 32-33

Commentaar

voor 1843
Plagegeist zeigt sich als langer Mann & SINSAG 0256: Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).
Wolf, N. S., no. 493, 495, 497

Naam Overig in Tekst

De Kauter    De Kauter   

Ossaart    Ossaart   

God    God   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20