Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW033 - Ossaart

Een sage (boek), 1833 - 1842

Hoofdtekst

Ossaart

Een oud man uit De Kauter kende vele van Ossaart's streken en vertelde ze vaak en graag.
Zijn grootvader keerde eens in zijn jonge jaren, laat langs een landweg naar huis terug, toen er plotseling een afschuwelijk groot paard voor hem stond, zoo groot als hij er nog nooit een gezien had.
"Ho!" dacht grootvader, "daar zullen we Ossaart hebben, die moet ik zien te ontloopen." Dat deed hij ook en wou den weg over het kerkhof nemen. Net was hij weer op den grooten weg of hij ontmoette een hond, wel zoo groot als een paard. Hij verschrok, sloeg een kruis, en nam gauw een anderen weg. Nauwelijks was hij weer een paar passen verder of daar sprong een konijntje voor zijn voeten heen en weer
"Ossaart heeft het vandaag op mij begrepen," zei hij bij zichzelf, en juist wilde hij om het kerkhof loopen, of daar ziet hij bij het hek een reusachtige ezel zitten, met een paar gloeiende oogen, zoo groot als etensborden.
Toen werd hij zoo benauwd, — hoewel hij anders niet een van de bangste was — dat hij over den muur sprong, en hals over kop naar huis holde. Badend in het zweet kwam hij thuis. Zijn leven lang heeft hij die geschiedenis niet kunnen vergeten.

Onderwerp

SINSAG 0256 - Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0256 - Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn. Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 33

Commentaar

voor 1843
Plagegeist (in Tiergestalt) erschreckt späten Wanderer (und begleitet ihn).
Wolf, N. S., no. 493, 495, 497

Naam Overig in Tekst

De Kauter    De Kauter   

Ossaart    Ossaart   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20