Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW069 - Andere dooden die weerkeeren

Een sage (boek), 1923 - 1932

Hoofdtekst

Andere dooden die weerkeeren

Ongeveer zeventig jaar geleden stond er onder Stoppeldijk rechts van den weg, die van Rapenburg naar Vogelfort loopt, een boerderij, die nu is afgebroken. Hier woonde een boer met zijn pleegkind, een meisje van veertien jaar. Haar vader woonde een eindje verder 't land in, waar nu de broers en zusters De G. wonen.
Eens toen de pleegvader naar de vroegmis was gegaan, kwam een man op de boerderij om geld te stelen. 't Meisje was juist naar de tuin gegaan, met een broodmes in haar hand, om bloemen te snijden, toen de man binnensloop en vijf en dertig cent meenam; meer kon hij niet vinden. Hij wilde weer weggaan, toen 't meisje in huis kwam. Om niet ontdekt te worden, heeft hij haar 't mes afgenomen en de hals doorgesneden. Daarna vluchtte hij.
Mijn grootvader, die 't eerst uit de kerk kwam, vond dat alles zoo doodsch en stil was op de boerderij, daarom ging hij er binnen en daar zag hij 't vermoorde meisje op den vloer liggen. In een oogwenk was heel de buurt bij elkaar en men deed wat men doen kon om den moordenaar te vinden. Nu moet ge weten, dat haar vader, die voor de tweede maal getrouwd was, 't moeilijk had, en daar 't meisje nogal veel georven had van haar moeder, verdacht men hem van dien moord en hij werd op z'n stoel vastgebonden.
Maar de schoolmeester van Pauluspolder had zoo iemand gezien, die alle herbergen afliep en dronk en zwaaide. Hij waarschuwde de politie, die 'm aanhield en hij bekende ook.
Hij werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, en is er ook uitgekomen op hoogen leeftijd. De eerste die hem zag was de broer van 't vermoorde meisje, die viel bijna flauw van schrik.
De moordenaar, zegt men, werd 't eerst gezien door een man van Pauluspolder, die hem z'n handen had zien wasschen in de watergang, een eind 't land in.
In donkere nachten staat hij soms nog op dien plek, al maar zijn bebloede handen wasschend.

Onderwerp

SINSAG 0436 - Mörder kehrt wieder.    SINSAG 0436 - Mörder kehrt wieder.   

Beschrijving

Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 73-74

Commentaar

voor 1933
Mörder kehrt wieder.

Naam Overig in Tekst

Rapenburg    Rapenburg   

Vogelfort    Vogelfort   

De G.    De G.   

Naam Locatie in Tekst

Stoppeldijk    Stoppeldijk   

Pauluspolder    Pauluspolder   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20