Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW192 - De duivel en de menschen.

Een sage (boek), 1835 - 1844

Hoofdtekst

De duivel en de menschen.

In den tijd van Karel V leefde er een beroemde toovenaar, Didens. Deze nam zich voor, door middel van zijn tooverkunst, alle schatten die begraven lagen langs de kusten van Holland en Zeeland en in het Kanaal aan het daglicht te brengen.
Nadat hij het plan aan drie van zijn vrienden had voorgeslagen, gingen ze gezamenlijk naar een der Zeeuwsche eilanden en begonnen hun bezweringen, welke zij 12 dagen zouden volhouden. Toen ze daar eenige dagen mee bezig waren, kwam er een duivel met bokspooten op hen af, en zei: "Als ge met uw bezweringen ophoudt, dan krijgt ge deze ton vol goud", en hij wees daarbij op een ton vol goudgeld, die hij meegebracht had.
De groote toovenaar wilde daar echter niets van weten, want hij wou alle verzonken schatten hebben.
Daarop verdween de duivel en zeilden de vier toovenaars weg, want ze brachten maar enkele uren op het eiland door.
Toen ze er den volgenden dag terug kwamen, verhief zich plotseling een vreeselijke storm, en een ontzettend onweer brak los, zoo vreeselijk, dat de bewoners dachten, dat hun eiland zou vergaan. En omdat ze steeds die vier vreemde mannen af en aan zagen loopen, dachten ze dadelijk: "Daar zit tooverij achter."
Als de bezweerders bemerkten, dat ze argwaan kregen, werden ze bang, en vluchtten. Een van hen kwam in een klooster te Parijs, en vertelde daar de heele geschiedenis. Ook liet hij de tooverboeken zien, welke zij bij de bezweringen hadden gebruikt.

Onderwerp

SINSAG 0949 - Teufel hütet Schätze, hält Schatzgräber zurück.    SINSAG 0949 - Teufel hütet Schätze, hält Schatzgräber zurück.   

Beschrijving

Een tovenaar besloot alle schatten op te sporen in Zeeland en kreeg tijdens zijn bezwering bezoek van een duivel met een ton vol goud, maar de tovenaar slaat het af. Als hij echter de volgende dag met zijn mannen terugkomt, breekt een vreselijk onweer uit en de eilandbewoners wijten het aan toverij en kijken argwanend naar de vreemdelingen, die daarop wegvluchten.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 165-166

Commentaar

voor 1845
Teufel hütet Schätze, hält Schatzgräber zurück.
Wolf, D. M. u. S. no. 253

Naam Overig in Tekst

Karel V    Karel V   

Didens    Didens   

Zeeuws    Zeeuws   

Naam Locatie in Tekst

Holland    Holland   

Zeeland    Zeeland   

Kanaal    Kanaal   

Parijs    Parijs   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20