Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW203 - Duivelsjong.

Een sage (boek), 1923 - 1932

Hoofdtekst

Duivelsjong.

[Op de kermissen ziet men de zwarte Cartesiaansche duiveltjes op en neer gaan in een flesch water, waarover een perkament is gespannen. Een ieder kijkt zijn oogen uit. Daardoor is waarschijnlijk het geloof aan het "duivelsjongske in een dooske" ontstaan.]

Het gebeurde almets dat ge een duivelsjongsken in een doosken vondt, en daar waar-de goed mee, want die kost-e zoo hard laten werken as da' ge zelf kost werken, en dan most-e zelf niks meer doen. 't Waren van die kleine zwarte dinkskes, en ze zaten in een doosken. En ge kost er nie van af, of ge wou, want as ge ze wegsmeet, dan kwamen ze altijd terug, alleen as ge ze verloor, waar-de d'r van af. Maar alleen as ge ze echt verloor, dus zonder dat ge 't wist. Zoo was 'ter eenen, en da's nog nie lank geleeën, die kost geld maken zooveel als dat hij wou, maar hij kost het niet uitgeven. IJ kost het wel tellen en op tafel leggen, maar daar kon geen mens aankommen.

Beschrijving

Een duivelsjong in een doosje kon je voor je laten werken en dan hoefde je zelf niks te doen. Maar je kon er niet zo makkelijk van af komen.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 178

Commentaar

voor 1933

Naam Overig in Tekst

Cartesiaans    Cartesiaans   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20