Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW208 - Kruis Legende.

Een legende (boek), 1923 - 1932

Hoofdtekst

Kruis Legende.

Nadat het oude kerkje van Baarsdorp door die van de "religie" in gebruik was genomen, zoo is het gebeurd, dat er op de drie deuren een Latijnsch kruis verscheen, een zwart, een rood en een geel. Hoe men zich ook beijverde om die kruisen uit te wisschen, 't mocht niet baten. Bedekte men ze vandaag met een dikke verflaag, morgen vond men de teekens weer op dezelfde plaats. Eindelijk gaf men het op en de kruisen bleven. Men maakte er zelfs geen opmerking meer over en raakte er eindelijk aan gewoon!
Baarsdorp evenwel ging gestadig achteruit, de welvaart was gegaan, zoozeer zelfs dat slechts een keer per jaar in het kerkje gepreekt werd.
Eindelijk brak men de kapel af en nu is er niets dan het oude kerkhofmuurtje, dat ons aan het mirakel der drie kruisen herinnert.

Onderwerp

SINLEG 0253 - Kreuze erscheinen an der Kirchtür und können nicht entfernt werden.    SINLEG 0253 - Kreuze erscheinen an der Kirchtür und können nicht entfernt werden.   

Beschrijving

Toen het kerkje van Baarsdorp door de Protestanten werd overgenomen, verschenen er 3 Latijnse kruisen op de deuren, een zwart, een rood en een geel, die men niet door oververven kon verwijderen. De kerk is inmiddels afgebroken.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 185

Commentaar

voor 1933
Kreuze erscheinen an der Kirchtür und können nicht entfernt werden.

Naam Overig in Tekst

Latijns    Latijns   

Naam Locatie in Tekst

Baarsdorp    Baarsdorp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20