Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW209 - Hostie Legende.

Een legende (boek), 1923 - 1932

Hoofdtekst

Hostie Legende.

't Was in het jaar 1374.
Jan van Keulen, de knecht van een adellijke dame te Middelburg, moest op aansporen van zijn meesteres tegen zijn zin z'n Paschen houden. Wel ging hij ter biecht, maar welbewust verzweeg hij zijn zonden. Toen hij nu op de communiebank zat, en de H. Hostie ontving, veranderde deze in vleesch. Hij wilde het doorslikken, maar 't was hem onmogelijk; hij drukte er zijn tanden in, om het door te bijten, en zie, drie bloeddruppelen vielen op het communiekleed en als een andere vervolger van Christus werd hij met blindheid geslagen.
Vol berouw bekent hij zijn vreeselijke zonde, bekeert zich en doet strenge boete.
Ten teeken dat zijn zonden hem vergeven zijn, is hij weer ziende geworden.
Zijn verder leven heeft hij te Keulen, in een roep van groote vroomheid, doorgebracht.

Toen het "H. Sacrament van Mirakel" in de St. Pieterskerk te Keulen gebracht werd, om vereerd te worden, openden zich vanzelf alle relikwiekasten, om het Heiligste der Heiligen te eeren.

Later deelde zich door een wonder de H. Hostie in twee stukken. De aartsbisschop van Keulen schonk een dezer stukken aan Jan van der Geest, prior van het Augustijnerklooster binnen Leuven. Zij wordt er in de St. Jacobskerk bewaard. Het andere deel is nog steeds in Keulen.

Onderwerp

SINLEG 0225 - Die Hostie blutet.    SINLEG 0225 - Die Hostie blutet.   

Beschrijving

Een man gaat slechts voor de vorm biechten met pasen en als hij de communie ontvangt, verandert deze in zijn mond in vlees en hij kan het niet doorslikken. Als hij erin bijt, vallen 3 bloeddruppels op het communiekleed en de man wordt met blindheid geslagen. Hij bekeert zich, doet boete en geneest.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 186 (-187)

Commentaar

voor 1933
Die Hostie blutet & SINLEG 0246: Hostienschänder (Spötter, Nachahmer der Messe) gestraft (erschreckt).
Volksmissionaris VI, 161

Naam Overig in Tekst

Jan van Keulen    Jan van Keulen   

Pasen    Pasen   

H. Hostie    H. Hostie   

Christus    Christus   

H. Sacrament van Mirakel    H. Sacrament van Mirakel   

Heiligste der Heiligen    Heiligste der Heiligen   

Jan van der Geest    Jan van der Geest   

Augustijnerklooster    Augustijnerklooster   

Naam Locatie in Tekst

Middelburg    Middelburg   

St. Pieterskerk    St. Pieterskerk   

Leuven    Leuven   

St. Jacobskerk    St. Jacobskerk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20