Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW244 - De Noormannen

Een sage (boek), 1823 - 1832

Hoofdtekst

De Noormannen

De Noormannen waren groote bouwers. Heel wat burchten en kasteelen, dorpen en steden staan op hun naam, zooals de kasteelen Westhoven en Duinbeek op Walcheren, en Craaijenstein bij Burgh, dat pIaats heeft moeten maken voor een moderne boerderij. Soms vertelt men ook dat de Noormannen al die sloten hebben verwoest.
Oostburg, dat groot was voor Brugge bestond, Kadzand en Rodenburg, dat nu Aardenburg heet, zijn door de Denen in de asch gelegd; Axel daarentegen is door hen gesticht.

Te dien tijde heeft Lodewijk de Vrome, aan Luitpold, den achterkleinzoon van den vorst der Hongaren in het gebergte, opgedragen, om de schorren en eilanden van Zeeland te verdedigen tegen de nimmer rustende heidenen uit het Noorden. Luitpold heeft zich zoo goed geweerd dat hij Borsselen kreeg en Zuid-Beveland. En van hem zijn gekomen, die edele heeren van Borsselen.

Beschrijving

De Noormannen hebben niet alleen verwoest, maar ook veel gebouwd. Luitpold, afstammeling van de vorst der Hongaren, werd door Lodewijk de Vrome gevraagd Zeeland te verdedigen tegen de heidenen uit het Noorden en kreeg voor zijn verdiensten Borsselen en Zuid-Beveland.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 240-241

Commentaar

voor 1833
Dresselhuis, Zuid-Beveland, II, 156

Naam Overig in Tekst

Westhoven    Westhoven   

Duinbeek    Duinbeek   

Craaijenstein    Craaijenstein   

Noormannen    Noormannen   

Rodenburg    Rodenburg   

Denen    Denen   

Axel    Axel   

Lodewijk de Vrome    Lodewijk de Vrome   

Luitpold    Luitpold   

Hongaren    Hongaren   

Zuid-Beveland    Zuid-Beveland   

Naam Locatie in Tekst

Walcheren    Walcheren   

Burgh    Burgh   

Oostburg    Oostburg   

Brugge    Brugge   

Kadzand    Kadzand   

Aardenburg    Aardenburg   

Zeeland    Zeeland   

Borssele    Borssele   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20