Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW245 - Jacoba van Beieren.

Een sage (boek), 1920 - 1929

Hoofdtekst

Jacoba van Beieren.

Meestal zijn het — wonderlijke combinatie — de landsheeren en de dieven wier "heerelijcke en vrolijcke daeden" in den volksmond voortleven.
De ongelukkige Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland, die zich na jaren van strijd moest onderwerpen aan Philips de Goede, huwde na haar afstand met Frank van Borsselen.
In den tuin van zijn slot Ostende te Goes — nu een bioscoop! — stond een oude moerbeiboom. Men zei dat de gravin die geplant had, en noemde ze "de boom van Jacoba".
De Vier Linden, aan den straatweg naar 's Gravenpolder, die de grens aangeven tusschen twee gemeenten en twee waterschappen, zijn ook door vrouwe Jacoba geplant.
Niet ver van daar stichtte ze het oude kerkje van Baarsdorp.

Even buiten de Noordpoort van St. Maartensdijk stond het kasteel der van Borsselens. Het slotplein is nog omringd door breede grachten. Voor 'n jaar of veertig stond er in het midden van dat erf een zeer oude linde, waarvan de stam zoover vergaan was, dat de schors met een ketting moest worden bijeen gehouden. Ook deze linde was door vrouwe Jacoba geplant.

Beschrijving

De ongelukkige Jacoba, die haar land moest afstaan aan Philips de Goede, is bekend van door haar geplante bomen.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 242-243

Commentaar

voor 1930
Mededeeling W. C. van Liere; C. Hollestelle, in: Sinte Geertruidtsbronne VIII, 16

Naam Overig in Tekst

Jacoba van Beieren    Jacoba van Beieren   

Philips de Goede    Philips de Goede   

Frank van Borsselen    Frank van Borsselen   

Naam Locatie in Tekst

Holland    Holland   

Zeeland    Zeeland   

Ostende    Ostende   

Goes    Goes   

Baarsdorp    Baarsdorp   

's Gravenpolder    's Gravenpolder   

St. Maartensdijk    St. Maartensdijk   

Borssele    Borssele   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20