Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW318 - Spotsagen en Spotnamen b. De steden: Monnikenree.

Een sage (boek), 1890 - 1899

Hoofdtekst

Spotsagen en Spotnamen b. De steden: Monnikenree.

Muenickenree, Munnikenree, was in de middeleeuwen een bloeiend stedeke aan het Zwin. Waar het goed der Gentsche monniken lag, vond de scheepvaart een veilige reede.
In de vijftiende eeuw, met het verslijken van het Zwin, verviel het plaatsje. In 1517 is het zoo'n gering vlek geworden, dat het in de algemeene schatting der Vlaamsche steden wordt aangeslagen voor niet meer dan 2 penningen.
Eduwaert de Dene noemt in zijn spotlied "Den Langen Adieu" (1561) ook de "Rocheters van Muenickeree." Was het, omdat men zich in het vervallen plaatsje moest voeden met de rog, die voor een geringe vischsoort werd gehouden? Maar ook in de "Properheden van der Steden van Vlaenderen" (± 1400) worden reeds de "Rocheters van Nivenkercede" vermeld.
In 1681 zijn er van de stad nog slechts zeven huizen overgebleven en nu herinnert alleen de naam van een weiland "Minnikeree bilk" aan de vergane stad; en daar men er nog al eens geldstukken heeft gevonden, zegt men, dat hier "de munt" heeft gestaan.
Al is het stadje te niet gegaan, er zijn nog Munnikereeders over gebleven. Een man (misschien wel een heel gezin) heeft oudtijds zijn stad verlaten, en zich in Holland gevestigd, zooals in de zestiende eeuw zoovele Vlamingen deden. Die man noemde zich "Van Muenickeree" en zijn nakomelingen woonden in de laatste helft der 19e eeuw te Delft, Rotterdam, Haarlem en Heemskerk.
De geslachtsnaam heeft in dit geval den plaatsnaam overleefd.

Onderwerp

TM 2602 - Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners    TM 2602 - Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners   

Beschrijving

Enkele spotnamen voor de bewoners van Monnikenree, een bloeiend scheepvaartstadje dat in de zestiende eeuw door het verslijken van het Zwin teniet is gegaan. De geslachtsnaam "Van Muenickenree" heeft echter de plaatsnaam overleeft.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 289-290

Commentaar

voor 1900
Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
Winkler, Studien, 83-87

Naam Overig in Tekst

Monnikenree    Monnikenree   

Muenickenree    Muenickenree   

Munnikenree    Munnikenree   

Eduwaert de Dene    Eduwaert de Dene   

Den Langen Adieu    Den Langen Adieu   

Rocheters    Rocheters   

Properheden van der Steden van Vlaenderen    Properheden van der Steden van Vlaenderen   

Rocheters van Nivenkercede    Rocheters van Nivenkercede   

Minnikeree bilk    Minnikeree bilk   

Munnikereeder    Munnikereeder   

van Muenickeree    van Muenickeree   

Vlaming    Vlaming   

Naam Locatie in Tekst

Zwin    Zwin   

Gent    Gent   

Holland    Holland   

Delft    Delft   

Rotterdam    Rotterdam   

Haarlem    Haarlem   

Heemskerk    Heemskerk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20