Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0009

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Als het Sylla hij Orchomenum tegen de vijanden te quadt kreeg en sijn volck al aen het vluchten was, sprong hij van het paerdt en een vaendel in de handt krijgende, vloog midden in de vijandt, roepende: 'Hier sal het heerlijck wesen voor mij te sterven en ghij Romeynen, als men u sal vraegen waer uw overste gebleven is, vergeet niet te seggen bij Orchomonus. ' En op dat fatsoen kreeg hij sijn volck weer bijeen.

Beschrijving

Sylla's troepen vluchtten bij Orchomenum weg toen ze het te kwaad kregen tegen de vijanden. Sylla slaagde er echter in ze terug te halen, door zelf zich tussen de vijanden te begeven, te roepen dat hij daar zou willen sterven en zijn mannen erop te wijzen dat ze hem daar achterlieten.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Sylla    Sylla   

Orchomenum    Orchomenum   

Romeynen    Romeynen   

Romeinen    Romeinen   

Orchomonus    Orchomonus   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20