Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0079

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Daer soude recht gedaen werden. Court liep met sijn vaer mee kijcken, maer alsoo hem een hondt met blaffen en naeloopen te veel quelde, nam hij een steen dien hij hem nae 't gat sette maer den hond ontsprong 't en sijn vaer kreeg het tegen sijn scheenen. R. ' 't Is evenwel niet al mis.'

Beschrijving

Court had last van een hond die hem blaffend naliep. Daarom gooide hij er een steen naartoe, maar de hond ontweek die. In plaats daarvan kwam de steen tegen de schenen van Courts vader.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Locatie in Tekst

Court    Court   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20