Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0087

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Tot Outdorp hij Goeré, als de boeren daer vrolijck willen zijn, soo seggen sij alles recht verkeert als het is. Regent het dat het klapt, soo seggen se: ''t Is moy weer.' Is 't lecker bier: 'dat bier is vaets etc.' Een vreemde boer, die hier niet van wist, tot Outdorp in 't selschip koomende bragt het één van dese inboorelingen, die het glas onfangende. seyde: 'lck hebbe uw vader wel gekent, dat was een schelm en fielt (willende seggen een eerlijck man).' Dese boer, geen geck verstaende, trock van leer en gaf hem drijvende een jaep in sijn koon. Dat's mis', riep de gequetste.

Beschrijving

In Outdorp zeggen de boeren in vrolijk gezelschap altijd het omgekeerde van wat ze bedoelen. Een vreemdeling die dit gebruik niet kende kwam tussen die boeren terecht. Een dorpbewoner beweerde dat hij zijn vader nog gekend had en maakte deze uit voor schelm, terwijl hij het omgekeerde bedoelde. De man begreep dat niet en sloeg de boer vol in zijn gezicht. "Dat is mis," zei de gewonde.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Locatie in Tekst

Outdorp    Outdorp   

Goeré    Goeré   

Goeree    Goeree   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20