Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0167

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Doe juffrouw [doorgehaald] seyde ymandt: 'Jae, mevrouw [doorgehaald] haer niet veel dit houwelijck aengetrocken. Als men haer geluck wenscht, soo is het schier of het haer niet aengaet.' R. 'Dat is geen wonder, sij heeft dese dochter altoos het minste van alle de kinderen mogen lijden.' R. '[doorgehaald].'

Beschrijving

Iemand merkte op dat het een vrouw niets leek te schelen dat haar dochter trouwen. Een ander zei daarop, dat het haar minst favoriete dochter was. Het antwoord dat daarop volgde is doorgehaald.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20