Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0171

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

De heer Dick Brasser ende Niclaes van Vlooswijck te Bolsano koomende, daer de waerdt een moye dochter hadde, maeckte Claes de koop dat hij in een kaemer apart leggen soude (omme de dochter, die hij alrede uyr geset hadde, buyten weten van de compagnie, te beter te kunnen gebruycken). Ontrent de middernacht hoorde men een vreesselijck batementspul van handen en billen. Die in de naeste kamer sliepen vloogen op, onder anderen Brasser met een flambeau ende degen in sijn handt, en soo de kamer in, daer sij Claes, de vaer en de dochter in het hembdt vonden, op sulck fatsoen als geseyt is schermutseerende. Men hielp haer, door veel tusschenspreecken van malkander. 's Anderendaegs seyden sij tegens de waerdt: 'Ey herr wirt, es ging gesteren zu grob zu, ihr eyfert al zu sehr,' 'Ja, ihr herrn, wen es die erste mahl wehre, ich wolts ihr von hertzen vergeben, aber alzeyt wen nur fremde cavallier hie kommen fengt sie solche händel an.'

Beschrijving

In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen, en onder andere Dick Brasser kwam met een kaars en degen in zijn hand naar binnen. Daar waren Claes, de vader en de dochter aan het vechten. De anderen kwamen tussenbeide. De volgende dag zeiden ze tegn de waard, dat het er gisteren wat te ruw aan toe ging. De waard zei dat hij het haar zou willen vergeven als het de eerste keer was, maar er gebeurt altijd hetzelfde als er vreemdelingen langskomen.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Dick Brasser    Dick Brasser   

Niclaes van Vlooswijck    Niclaes van Vlooswijck   

Bolsano    Bolsano   

Claes    Claes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20