Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0430

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Meester Hans de beul hadde een dochter die niet leelijck maer wel gegoedt was. Dese wierdt gevrijt van een ander beulssoon, daer sij wel sin in hadt, maer haer vader wilde het gansch niet toestaen. 'Jaewel vader', seyde sij, 'soo ghij het niet wilt toestaen, sult gij oorsaek zij, dat ick met een procureur sal trouwen.'

Beschrijving

Een beul wilde zijn dochter niet laten trouwen met de zoon van een andere beul. De dochter zei: "Als je het niet wil toestaan, is het jou schuld als ik met een procureur trouw."

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Hans    Hans   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20