Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0501

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Daer quam yemandt, die al aen de grijse kant was, aen den keyser Adrianus een braef officie versoecken, maer hij kreeg refus. Nae dien tijt begost hij sich soo wat nae het hof te voegen en wat drilletjes sich op te schicken, alsof het daeraen gehapert hadde. Hij quam twee maenden daerna voor den keyser en hadde sijn hayr gansch swart gemaeckt en sprack om 't selfde. R. 'Spreekt gij daervan? Dat hebbe ick al voor 2 maenden aen uw vader geweygert.' [in de marge: Lais aen Mijron].

Beschrijving

Een man, wiens haar al wat grijs werd, kwam bij de keizer om een betrekking vragen. Toen dat niet lukte, verfde hij zijn haar zwart en probeerde het opnieuw. De keizer zei toen, dat hij datzelfde twee maanden geleden al aan zijn vader geweigerd had.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Adrianus    Adrianus   

Hadrianus    Hadrianus   

Mijron    Mijron   

Naam Locatie in Tekst

Lais    Lais   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20