Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0532

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Een kleutertje, die nog te jong scheen om een hoertje te sijn, van Delf na Den Haeg vaerende, sloeg sulcken praet uyt die haer neering niet duyster te kennen gaf. Een predicant, die om haer met sachticheyt te onderrechten, socht van verre een praetje te maecken: R. 'Vrijstertje, waer sijt gij vandaen?' R. 'Mijnheer, ick ben eerst mijn vaer ontsprongen en daerna mijn moer ontkroopen.'

Beschrijving

Een predikant stond verbaasd toen een jong meisje vuile taal uitsloeg. Toen hij haar vroeg waar ze vandaan kwam, antwoordde ze: "Ik ben eerst mijn vader ontsproten en daarna mijn moeder ontkropen."

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Delf    Delf   

Den Haeg    Den Haeg   

Naam Locatie in Tekst

Delft    Delft   

Den Haag    Den Haag   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20