Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0533

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Een vrouw daer de paep wat conversatie mede hielt hadde haer man voor het recht ontboden, hem te last leggende dat hij niet hadde dat hij hoorde te hebben of tenminsten soo groot niet. Hij wiert geroepen en men ordonneerde hem te doen productie van stucken. Hij versogt of hij (eerbaerheytshalven) mogt buyten de kamer gaen en het soo door het beschot (daer een rond gaetjen maer in te maecken was) steken. Het wiert hem toegestaen. Hij trock heen en disponeerde de paep (die hem daer voor de deur soolang gewacht hadde) voor een vet schaep, dat hij voor hem soude van leer trecken. De geck quam soo ras niet door het beschot of de vrouw begon te roepen: 'Ho, ho, das ist domine Johannes seyn, ich kan ihn wol, er hat ein schramlein auf den kopf.'

Beschrijving

Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben.' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook van achter een schot door een gaatje mocht steken. Hij beloofde de paap een schaap als hij het zou doen. Toen het zover was, herkende de vrouw direct de paap aan een schrammetje.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Johannes    Johannes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20