Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0554

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Antigonus hadde sijn soon Philippus op sijn instantelijck versoeck in een kleyn huysje bij een weduwe, die drie seer schoone dochters hadde, ingequartiert. Doe de quartiermeester-generael bij hem quam seyde hij: 'Al logeert mijn soon wat naeuw, hij mag wat ongemack leeren lijden.'

Beschrijving

Antigonus had zijn zoon ingekwartierd in een klein huisje bij een weduwe met drie prachtige dochters. Hij zei tegen de kwartiermeester-generaal: "Al logeert mijn zoon wat nauw, hij mag wat ongemak leren lijden."

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
Antigonus (382?-301 voor Christus) was een Macedonische generaal onder Alexander de Grote.

Naam Overig in Tekst

Antigonus    Antigonus   

Philippus    Philippus   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20