Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0604

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Doe juffrou Coijmans met monsieur Voet trouwde, seyde iemant: 'Ja, mevrouw Coijmans heeft haer niet veel dit houwelijck aengetrocken. Als men haer geluck wenscht, soo is het schier of het haer niet aen en gaet.' R. 'Dat is geen wonder, sij heeft dese dochter altoos het minste van alle de kinderen mogen lijden.' R. 'Het blijckt oock wel, omdat soo ras als se getrouwt is een Voet in 't gat geeft.'

Beschrijving

Toen juffrouw Coijmans met meneer Voet ging trouwen, zei iemand dat haar moeder niet blij met het huwelijk leek te zijn. Een ander zei dat dat komt omdat de moeder deze dochter het minst van haar kinderen kon lijden. De eerste antwoordde: "Dat blijkt ook wel, omdat zo gauw als ze getrouwd is een Voet in het gat geeft."

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Coijmans    Coijmans   

Voet    Voet   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20