Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0606

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

De heer Brasser ende Nicolaes Vlooswijck te Bolsano komende, daer de waerdt een moye dochter hadde, maeckte Claes de koop dat hij i n een kamer apart leggen soude, (omme de dochter, die hij alrede uyr geset hadde, buyten weten van de compagnie te beter te kunnen gebruycken). Ontrent de middernacht hoorde men een vreesselijck batementspul van handen en billen. Die in de naeste kamer sliepen, vloogen op, onder anderen Brasser met een flambeauw ende degen in sijn hant, en soo de kamer in, daer sij Claes, de vaer, en de dochter in het hembt vonden, op sulck fatsoen als geseyt is schermutseerende. Men hielp haer door veel tusschenspreecken van malkander. 's Anderendaegs seyden sij tegens de waerdt: 'Ey Herr wirt, es ging gesteren zu grob zu, ihr eijfert al zu sehr.' R. 'Ja, ihr Herrn, wen es die eerste mahl wehre, ick wolts ihr von hertzen vergeben, aber alzeyt wen nur fremde cavallier hie kommen fengt sie solche händel an.'

Beschrijving

In Bolsano had een waard een mooie dochter. Claes regelde dat hij een aparte kamer zou krijgen, zodat hij daar met de dochter kon afspreken. Rond middernacht hoorde men geluiden uit die kamer komen, en onder andere Brasser kwam met een kaars en degen in zijn hand naar binnen. Daar waren Claes, de vader en de dochter aan het vechten. De anderen kwamen tussenbeide. De volgende dag zeiden ze tegn de waard, dat het er gisteren wat te ruw aan toe ging. De waard zei dat hij het haar zou willen vergeven als het de eerste keer was, maar er gebeurt altijd hetzelfde als er vreemdelingen langskomen.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Bolsano    Bolsano   

Brasser    Brasser   

Nicolaes Vlooswijck    Nicolaes Vlooswijck   

Claes    Claes   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20