Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0739

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Kuchlinus prees eens seer hoog de Meyerij van Den Bosch. 'Aengaende de gesonde lucht', seyde hij, 'is er diergelijcke contreye niet. De luyden werden er eens soo oudt als op een ander. Het is mij selver eens gebeurt dat ick daerdoor rijdende een kaerel van (na gissing) 110 jaeren sagh geweldig huylen. "Wel kameraet", seyde ick, "waerom huyl je?" R. "Mijn vader heeft mij geslagen." R. "Wat heb je dan gedaen?" R. "Niet in de werelt als alleen omdat ick seyde dat ick geen tijt hadt om mijn grootevaer eten te brengen."

Onderwerp

AT 0726 - The Oldest on the Farm    AT 0726 - The Oldest on the Farm   

ATU 0726    ATU 0726   

Beschrijving

Iemand prees de gezonde lucht in de Meierij van 's Hertogenbosch. Door die schone lucht werden de mensen daar heel oud. Hij beweerde er eens iemand gezien te hebben van 110 jaar oud, die zat te huilen omdat hij door zijn vader geslagen was. Hij was namelijk vergeten zijn grootvader eten te brengen.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
Cornelis Cuchlinus (1616-1688): vanaf 1652 schepen te Den Bosch, ontvanger der gemene middelen.
The Oldest on the Farm

Naam Overig in Tekst

Kuchlinus    Kuchlinus   

[Cornelis Cuchlinus]    [Cornelis Cuchlinus]   

Meyerij van Den Bosch    Meyerij van Den Bosch   

Naam Locatie in Tekst

Meierij van 's Hertogenbosch    Meierij van 's Hertogenbosch   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20