Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK538

Een mop (brief), 1881 - 1900

Hoofdtekst

Een burgemeester verwijt een predikant, dat hij met paarden rijdt, terwijl zijn meester Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, waarop deze antwoordt: "Sinds onze Lieve Heer alle ezels tot burgemeester maakte, moeten wij ons met paarden behelpen."

Beschrijving

Burgemeester zegt tegen predikant, dat Jezus op een ezel reed, dus waarom hij op een paard, waarop deze zegt, dat sinds God alle ezels tot burgemeesters heeft gemaakt hij zich met een paard moet behelpen.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

eind 19e eeuw
Zie W. Meyer in Ned. Spectator 1900, 166ff, waar wordt aangetoond dat dit antwoord reeds ± 1673 door een Jezuiet te Parijs Albert Coenraets Burgh, heer van Kortenkorf, was gegeven (Lat.-versje van Leibnitz 1677)

Naam Overig in Tekst

Jezus    Jezus   

Onze Lieve Heer    Onze Lieve Heer   

Naam Locatie in Tekst

Jeruzalem    Jeruzalem   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22