Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK539 - Bloedverwantschap

Een mop (almanak), 1835

Hoofdtekst

Bloedverwantschap

Zekere Non in een klooster door een' jongeling bezocht zijnde werd door hem bij het afscheidnemen vurig gekust. De Abdis hierop juist aankomende bestrafte de zuster hiervoor zeer hevig. Onbeteuterd gaf de Non ten antwoord: 'Daar is niets misdadigs in dezen kus, Mevrouw, want des jongelings moeder is mijn moeders eenigste dochter.'

Beschrijving

Non die wordt bestraft voor het kussen van een jongen bij het afscheidnemen, antwoordt dat de moeder van de jongen haar moeders enige dochter is.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

1835
Wichter's Enkhuizer Almanak 1835, Anecdotes, N°12; bijna letterlijk herdrukt in die van 1863, Annecdotes bl. 4: Graad van bloedverwantschap.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22