Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK542 - Een Speelwerk

Een mop (almanak), 1859

Hoofdtekst

Een Speelwerk
Toen Doctor N., die steeds een spelend horologie droeg, bij Mevrouw W. eene visite deed, hadden hare kinderen eenige vriendinnetjes bij zich. Den Doctor zijn horologie begon te spelen, waarop een der meisjes het geheele gezelschap in verlegenheid bragt door te zeggen: 'Hoort gij wel? Doctor N. heeft een klokkenspel in zijn broek.'

Beschrijving

Kind zegt dat de dokter een klokkenspel in zijn broek heeft als zijn zakhorloge begint te spelen.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

1859
uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 5 waarschijnlijk uit het Fransch vertaald, zooals de andere daarin voorkomende boerden.

Naam Overig in Tekst

N.    N.   

W.    W.   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22