Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK546 - Wat zeit David?

Een mop (almanak), 1678

Hoofdtekst

Wat zeit David?
Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, seyde hy tegens hem, alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht vraeght wat hy geliefde gereet gemackt te hebben. De Pastoor seyde dat hy een schotel pens soude accomoderen; de knecht vraeght om geld daer toe, hy seyde[,] gy hebt geen geld van doen, gaet en haeltse by mijn Compeer David en seght dat het voor mijn is, dat ick hem wel sal betalen. De Pastoor gaet en seght de Misse, en naer de Misse een Predicatie doende, allegeerende verscheyde Propheten tot bewijs van sijn seggen, en naer hy eenige geciteert hadde, soo verheft hy sijn stem, seggende, Wel wat seyd David; op dese woorden komt de knecht juyst in de Kerck, denckende dat sijn meester tegens hem sprack, seggende luyt op: Voorwaer mijn Heer, hy seyde hy geen pens wilde geven sonder gelt.

Onderwerp

AT 1833A - "What Says David?"    AT 1833A - "What Says David?"   

ATU 1833A    ATU 1833A   

Beschrijving

Pastoor geeft zijn knecht opdracht vlees te halen bij een slager die David heet. Hij zal later betalen. De knecht komt de kerk binnen als de pastoor in het kader van zijn preek de vraag stelt wat David zei. De knecht denkt dat de pastoor hem aanspreekt en antwoordt dat hij zonder geld geen vlees wil leveren.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Motief

X435.1 - “What says David?”--Boy: “Pay your old debts.”    X435.1 - “What says David?”--Boy: “Pay your old debts.”   

Commentaar

1678
uit: Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, 1678, 1, 166f.
"What Says David?"

Naam Overig in Tekst

David    David   

Bijbel    Bijbel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22