Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK550

Een mop (brief), 1881 - 1900

Hoofdtekst

Twee Amerikaansche dokters hadden mekaar sinds hun studietijd niet ontmoet. Zij vroegen hoe het ging en kwamen ook te praten over bijzondere dingen die hun in hun praktijk waren gebeurd. De een vertelde: 'Ik heb indertijd een wonderlijk geval gehad. Der was een vrouw en die was al drie jaar zwanger, maar wat voor moeite we deden, het kind wou niet komen. Toen heb ik haar ten slotte een zeereis voorgeschreven. En jawel, dat hielp. Ze beviel. Maar de bengel, die te voorschijn kwam, was zoo kwaad, dat hij sprong dadelijk over boord.' 'O,' zei de ander, 'dat is nog niets bij wat mij is overkomen. Ik had een patient, die wel vijftien jaar zwanger was, eer ik het eindelijk zoo ver kreeg, dat het kind zijn kop naar buiten kwam. Toen vroeg de jongen om een sigaret, ik stak die voor hem aan, maar toen hij een paar haaltjes gedaan had, trok hij zijn kop weer naar binnen en hij zei: 't Is binnen veel warmer.'

Beschrijving

Twee Amerikaanse artsen scheppen op over moeilijke bevallingen. De eerste vertelt over een vrouw die drie jaar zwanger is. Als ze op zee is, bevalt ze, maar het kind springt boos overboord. De andere arts vertelt over een vrouw die vijftien jaar zwanger is. Als het kind eenmaal het hoofd naar buiten steekt, vraagt het om een sigaret te roken. Daarna gaat hij weer naar binnen, want hij vindt het buiten te koud.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

eind 19e eeuw
bij zeelieden uit het Engelsch.

Naam Overig in Tekst

Amerikanen    Amerikanen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22