Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

THM00003 - Ontstaan Tjeukemeer

Een sage (e-mail), zondag 22 augustus 2004

1313.jpg
ASIDcp_einde echten1743.jpg
ASIDcp_meerzicht1749.jpg

Hoofdtekst

----- Original Message -----
From: sonja
To: coordinatorVVB@meertens.knaw.nl
Sent: Sunday, August 22, 2004 2:24 PM
Subject: legende tjeukemeer en drie foto,s ( asi -verkleint al)

Aan het Tsjûkemar (Tjeukemeer), bij het gemaal van Echten, staat het standbeeld van Tsjûke en March. Bij dat standbeeld wordt een tekst vermeld, dat het ontstaan van het Tsjûkemar verklaart. Deze kleine legende is genaamd De held en de draek.
De held en de draek, door Ype Poortinga
Heel lang geleden moet het meer gewoon land geweest zijn, waar hier en daar behoorlijk wat bos voorkwam.
Op een dag liepen er net buiten de kleine polder twee boerinnen. Ze hadden koeien en kwamen net terug van het melken. De ene boerin had twee emmers melk en de ander droeg geen melk. Opeens ontdekten ze een brandje waarvan het ontstaan nooit is achterhaald.
De boerin zonder melk riep naar de andere: "Je moet je melk erin gooien, zodat het vuur niet harder gaat branden!". Maar de andere boerin zei: "Je bent niet wijs, dan ben ik mijn melk kwijt! Laat maar branden, het is toch ons land niet".
Omdat deze boerin het vertikte om haar melk als blusmiddel te gebruiken, wakkerde het vuur snel aan. De andere boerin keek het anstig aan, maar riep vervolgens:
"O Tsjûke, o Tsjûke, dit zal je berouwen!"
Daarmee schold ze de boerin ernstig uit, want Tsjûke was destijds een hondennaam. Wie Tsjûke riep tegen een vrouw, maakte haar uit voor een teef!
Volgens deze legende is met de naam Tsjûke uit dit verhaal, de naam van het huidige meer ontstaan. Anderen houden het erop, dat het i.p.v. boerinnen twee zusters betrof: Tsjûke en March genaamd. Dit verhaal vertelt dat deze twee zusters elkaar door de rook tijdens de brand kwijtraakten. Toen zij elkaar tijdens deze brand riepen, is dit de mensen uit de omgeving tot op de dag van vandaag bijgebleven. "Dat is Tsjûkemar," zeggen ze dan.

groetjes......

Beschrijving

Het Tjeukemeer is ontstaan na een brand. Twee boerinnen, Tsjûke en March, ontdekten de brand, maar Tsjûke weigerde te blussen met de melk waarmee ze liep. Het meer is naar hen genoemd.

Bron

per email toegezonden op 22 augustus 2004

Commentaar

Commentaar Theo Meder: Dank voor het verhaal en de foto's. Het verhaal heet overigens niet 'De Held en de Draak' - dat zou ook wel een beetje vreemd zijn, want er komt geen held en geen draak in voor. Het verhaal is wel te vinden in het boek 'De Held en de Draek' van verzamelaar Ype Poortinga. Het zijn allemaal vertellingen van Roel Piters de Jong, en op blz. 314-215 staat het verhaal 'Hoe 't de Mar ûntstien is'. Dit is het verhaal dat je me stuurde. De Jong eindigt zijn verhaal met: "Yn alle gefallen, it fjurke helle oan en der brânde in hiel gat yn it lân. Dêr kaem wetter yn en sa stadichjesoan is de Mar ûntstien."

Zie onder Beeld voor foto's.

Naam Overig in Tekst

March    March   

Sonja    Sonja   

Tsjûke    Tsjûke   

Naam Locatie in Tekst

Tjeukemeer    Tjeukemeer   

Tsjûkemar March    Tsjûkemar March   

Echten    Echten   

Plaats van Handelen

Echten    Echten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20