Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0824

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Men sprack in een geselschap van Jesuiten haer oorsprong en instelling, seyd'er één: 'Komt van Ignatius Loyola.' 'Sij zijn', seyde een ander, 'in 't Oude Testament al bekent geweest. Leest in het IVe boeck van Moses het 26 cappitel, daer staet: De kinderen van Asser in haer geslachten waeren Jemna, daervan komt het geslacht der Jemniter. Jeswi, daervan komt het geslagt der Jeswiter.'

Beschrijving

In een gezelschap van Jezuïten bespreekt men waar de oorsprong ligt van die orde. Een persoon merkt op dat zij reeds in het Oude Testament bekend waren, omdat er in het vierde boek van Mozes de namen van de geslachten als volgt worden benoemd: het geslacht van Imna noemt men de Imnaïeten. Van Jeswi stammen dus de Jeswiten af.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
De orde der Jezuïten wordt in de zestiende eeuw opgericht door Ignatius Loyola.
Het vierde boek van Mozes is Numeri. In hoofdstuk 26: 44 staan de namen van Aser en Imna.

Naam Overig in Tekst

Oude Testament    Oude Testament   

Ignatius Loyola    Ignatius Loyola   

Mozes    Mozes   

Numeri    Numeri   

Aser    Aser   

Jemnieten (Imnieten)    Jemnieten (Imnieten)   

Jeswi ( )    Jeswi ( )   

Jeswiter ( )    Jeswiter ( )   

Naam Locatie in Tekst

Jezuïten    Jezuïten   

Jemna (Imna)    Jemna (Imna)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20