Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0833

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Iemant seyde tegen sijn suster: 'Dat ghij juyst alleenig moest een meysjen worden, anders hadde vader geen ander volck gehadt als soons.' 'Jae', seyde sij, 'maer ghij soudt daer altemael wel quaelijck sijn aen geweest; hadt ghij geen suster gehadt om het huys op te houden, ghij souwt geloopen hebben als honden sonder staert.' 'En nu loopt gij als een hondt sonder staert', seyde een van de broeders.

Beschrijving

Een man praat met zijn zuster over de gezinssamenstelling. Dat zij nu het enige meisje in het gezin moet zijn; anders had hun vader alleen maar zonen gehad. De zus geeft aan dat het voor de broers nog een nare zaak was geweest als zij geen zus hadden gehad om het huis op orde te houden. Zij zouden dan rondgelopen hebben als hond zonder staart. Waarop een van de broers zegt, dat zij nu degene is die als hond zonder staart (lees: penis) rondloopt.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20