Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0854

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Paulus Nielschen, commandeur vanwegen de Deenen op de kust van Chormandel, gaf aldaer sijn bruyloft. Nadat sij hartig gevreten en gesoopen hadden, soodat hij naeuwelijcx op sijn beenen staen konde, ging hij opstaen en met sijn handt om stilstant gewenckt hebbende, seyde hij: 'Met oorlof vrunden, mag ick wol einmohl ein oratie doen?' Idereen riep: 'Jae.' Hij dan al rispend en slingerende seyde: 'De vrunden alle tho samen die hier geladen sind, sind von hertzen welkommen und ein schelm die nicht recht lustig undt frölich is, die wol gevreten undt dick gesoopen heft, heft trefflijck wol gethan undt die et nicht gethan heft, die doe et noch dat em de duvel hole.' Daermede dronck hij den berckemeyer uyt, tot het slot.

Beschrijving

Paulus Nielsen, een Deens bevelhebber heeft te Chormandel zijn bruiloft gehouden. De gasten en hij drinken en eten zoveel dat zij nauwelijks meer op hun benen kunnen blijven staan. Nielsen zelf verzoekt om stilte en vraagt toestemming voor een kleine toespraak. Boerend en zwaaiend op zijn benen betuigt hij zijn vreugde met de aanwezige vrienden en noemt iedereen dwaas die niet werkelijk vrolijk is; die goed gegeten en gedronken heeft, die heeft het goed gedaan. Degene die zich niet tegoed heeft gedaan, moet dat nog maar gaan doen. Daarna drinkt hij de berkhouten beker (ruw materiaal) leeg.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Naam Overig in Tekst

Paulus Nielschen    Paulus Nielschen   

Denen    Denen   

Chormandel (Coromandel)    Chormandel (Coromandel)   

duivel (krachtterm)    duivel (krachtterm)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20