Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP013 - Ailbertus van Antoing

Een legende (boek), 1925

Hoofdtekst

AILBERTUS VAN ANTOING.

Op zekeren keer was de nood in de streek zoo nijpend, dat er nergens in den omtrek nog levensmiddelen te koop werden aangeboden en dat de voorraad van het klooster te Rode (Rolduc) was geslonken tot op drie brooden. Toen meldden zich nog drie vreemdelingen aan en riepen de gastvrijheid van de broeders in. Ailbertus gelastte zijn broeders al den voorraad op te dienen voor de vreemdelinqen; voor hem en de zijnen zou God wel zorgen: zelf at hij dien dag niets. Den volgenden morgen, terwijl hij nog in gebed was verzonken, vond de portier bij het ontsluiten van de poort een wagen daar staan, zwaar beladen met graan en vruchten.
Niemand had hem hooren aanrijden en men heeft ook nooit achterhaald, vanwaar hij was gekomen. *)


*) zie ook Rolduc en De Duivelsberg

Beschrijving

Eens was de nood zo hoog in de streek, dat de voorraad van het klooster Rolduc geslonken was tot drie broden. Toen meldden er zich drie vreemdelingen en riepen de gastvrijheid van de broeders in. Ailbertus diende de voorraad op aan de vreemdelingen en zei dat God wel voor hem en de broeders zou zorgen. De volgende morgen stond er een wagen vol graan en vruchten voor de poort van het klooster.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925. p. 25-26

Commentaar

1925
Dit verhaal over Ailbertus van Antoing valt onder het hoofdstuk: Van Heiligen en Vromen. Zie ook Rolduc en De Duivelsberg

Naam Overig in Tekst

God    God   

Ailbertus van Antoing    Ailbertus van Antoing   

Naam Locatie in Tekst

Rode    Rode   

Rolduc    Rolduc   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20