Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Gelre003

Een sage (boek), 1654

Hoofdtekst

't Is een gemeyne en verouderde dwaelingh, dat Gelderland wel eer door zeker grouwzaem en ongeschikt dier is ontrust en geplaeghd geweesd, 't welk onder een grooten eyken boom te schuyl leggende, de velden rondom zoude hebben onveyligh en woest gemaekt, ende zonder onderscheyd menschen, schaepen, hoorn-beesten en ander vee ofte in-gezwolghen ofte met sijn vergiftighen adem gedoodet. Welk ongedierte wanneer Wichard en Lupold, Heeren van Pont, dien der onderdaenen iammer aen't hert gingh, met een speer vroomelijken hadden door-stooten, zouden beyde die helden, over den laetsten huyl en 't gebolk van 't beest 't welk al stervende Gelre Gelre had wt-geroepen, eene Stad beneven het stroomtien de Niers niet ver van de Maes hebben gesticht, en die tot eeuwighe heugenis Gelre genoemt, ende de ingezeetene, tot belooningh van dese heerlijke verdiensten, sich voortaen der zelver ridderen gebied goeds moeds hebben onder gestelt.

Onderwerp

TM 3113 - De draak van Gelre    TM 3113 - De draak van Gelre   

Beschrijving

De schrijver vertelt in enkele zinnen het verhaal van de draak van Gelre. In vroeger tijden werd Gelderland door een draak geteisterd, die onder een grote eikenboom zijn schuilplaats had. Mensen en dieren vrat hij op en kon met zijn giftige adem doden. Wichard en Lupold, heren van Pont doodden het beest, dat in zijn doodsstrijd 'Gelre, Gelre' had uitgeroepen. Zij stichtten een stad naast de rivier de Niers en noemden dat Gelre. Het volk onderwierp zich na de heldendaad vrijwillig aan de mannen.

Bron

Arend van Slichtenhorst, XIV. Boeken van Geldersse Geschiedenissen, Arnhem 1654.

Commentaar

1654
De draak van Gelre

Naam Overig in Tekst

Wichard    Wichard   

Lupold    Lupold   

Gelre    Gelre   

Naam Locatie in Tekst

Gelderland    Gelderland   

Pont    Pont   

Niers    Niers   

Maes (Maas)    Maes (Maas)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20