Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DEVOOYS064

Een exempel (boek), 1463

Hoofdtekst

Exempel. Het was een man die niet gheerne en hoerde twoert gods. Hij quam van levende live ter doot. Hij was brocht up de bare in de kercke. De priester ende tvolc sauden gaen bidden voer hem. Als de priester begonste, so sachmen dat crucefics sijn handen vanden cruce toech, ende stoopte beede sijn hoeren daer met. Doe de priester dat sach, so seide hij: „Ons heere en wilt ons ghebet niet hoeren dat wij voer desen man doen, want hij niet gheerne en hoerde twoert gods". Ende hij dede den lichame up tonghewijde graven, also de heleghe kercke ghemeenlic pleecht, die men wel meent dat verdomt sijn.

Beschrijving

Een man die niet graag naar het woord van God luisterde ging dood. Toen men in de kerk voor hem wilde bidden hield het kruisbeeld zijn handen tegen zijn oren. De man werd daarna op ongewijde grond begraven.

Bron

De Vooys, C.G.N., Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, pagina 44

Commentaar

1463

Naam Overig in Tekst

God    God   

Jezus    Jezus   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20