Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DEVOOYS073

Een exempel (boek), 1463

Hoofdtekst

Exempel. Dat sinte gregorius bescrijft. Het was een helich bisscop, die quam tot eenen besetenen mensche, ende verlosten vanden viant. Als de viant huten mensche was, so verschiep hij hem ghelijc eenen pelgrim, ende ghinc achter straten, ende seide: „Dese bisscop die ghij haudt over eenen goet man, hij heeft mij gheiaecht huut mijnder eerberghen". Daer was een man, die seide: „Heeft hu dese bisscop huut huwer eerberghen gheiaecht ? Comt tonsent; ic sal hu eerberghen". De viant, dat een pelgrim scheen, ghinc met dien man in huus. Des havonts nam hij een van des mans kinderen, ende wierpt int vier, ende trac wech.

Beschrijving

Een heilige bisschop verloste iemand van de duivel, waardoor die persoon bezeten werd. Meteen daarna vergreep de duivel zich aan een pelgrim. Hij zei tegen de pelgrim dat de heilige bisschop hem uit zijn herberg had gestuurd, waarop de pelgrim hem zijn huis als herberg gaf. De duivel stal een van zijn kinderen en wierp die in het vuur, waarna hij weer verdween.

Bron

De Vooys, C.G.N., Middelnederlandse stichtelijke exempelen, Zwolle 1953, pagina 49-50

Commentaar

1463

Naam Overig in Tekst

Sint Gregorius    Sint Gregorius   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20