Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

JCOHEN58 - De oneerlijke groentekweeker

Een sage (boek), 1919

Hoofdtekst

De oneerlijke groentekweeker.
Daar woonde dichtbij de stad Groningen een groentekweker,maar deze was oneerlijk. De verlepte groente verkocht hij voor frisch, de versche veel te duur.
meestal belde hij aan bij pas-getrouwde menschen, van wie de vrouw natuurlijk nog niet zooveel verstand van eetwaren bezit. Bovendien heeft ze het in 't begin van het huwelijk veel te druk. Dat is manlief hier, manlief daar. Later gaat dat wel over. Aan iedere ziekte komt een eind!
Zoodra de groentekweeker wist, dat men hem niet meer geloofde, koos hij andere slachtoffers. Iedere eerlijke handelaar heeft oude klanten. Die zijn heel vriendelijk, als ze hem tegenkomen, want goed behandeld worden is
ook wat waard. De oude klanten van den groentekweeker echter gingen hem voorbij, en keken den anderen kant uit. Hij stoorde er zich niet aan. Hij dacht:
"Thuis in mijn kast heb ik de kousen vol zilver en goud. Ik heb er al een aardig lapje grond bijgekocht. Ik heb mooie koetjes op stal staan. Ik ben de rijkste van
mijn buren."
Wie zoo denkt, is tot domme dingen in staat. Een rijk mensch heeft grooter moeite, om zijn verstand te bewaren dan een arm. Een arm mensch wordt alleen maar door de zorg geplaagd. Een rijk mensch door de zorg en door het geld, en wat zijn grootste vijand is, kan niet worden gezegd.
Op een goeden avond belde de kweeker bij een pasgetrouwd paartje aan. Al scheen het maanlicht, toch was het in de straat zóó donker, dat men niet alles op zijn kar kon zien.
"Andijvie, mevrouw?! vroeg hij aan 't jonge vrouwtje, dat hem opendeed.
"Is ze versch?"
"Zeker mevrouw. En niet te duur voor dezen tijd. Vier stuivers de krop!"
"Mijn man is dol op andijvie. Maar .... bedrieg je me niet, koopman?"
"Ik u bedriegen? Als ik u bedrieg, hoop ik, dat ik zóó in de maan mag vliegen!"
Nauwelijks had hij dit gezegd, of met kar en al werd hij in de hoogte getild, en tot schrik der mevrouw vloog hij in één rechte lijn naar de maan, waar hij vast
bleef haken.
Indien ge nog niet weet, wie 't mannetje in de maan is, weet ge 't voortaan. En voor de groentekweekers is 't een wijze les, om niemand te bedriegen. Want anders komen ze nog als mannetje in de zon terecht.

Onderwerp

VDK 0777A* - Het mannetje (vrouwtje) in de maan (zon).    VDK 0777A* - Het mannetje (vrouwtje) in de maan (zon).   

ATU 0751E*    ATU 0751E*   

sinVDK 0777A* - Der Mann im Monde    sinVDK 0777A* - Der Mann im Monde   

Beschrijving

Het mannetje in de maan is de groentekweker die heeft beweerd dat als hij zijn klanten zou bedriegen, hij naar de man zou mogen vliegen.

Bron

J. Cohen. Nederlandsche Sagen en Legenden II. Zutphen, 1919. p. 300-301

Motief

A751 - Man in the moon.    A751 - Man in the moon.   

A751.1 - Man in moon is person thrown or sent there as punishment.    A751.1 - Man in moon is person thrown or sent there as punishment.   

C954 - Person carried off to other world for breaking tabu.    C954 - Person carried off to other world for breaking tabu.   

Commentaar

1919
Motieven:<br>
A751. Man in the moon<br>
A751.1. Man in moon is person thrown or sent there as punishment. <br>
C954. Person carried off to other world for breaking tabu<br>
Het mannetje (vrouwtje) in de maan (zon).

Naam Locatie in Tekst

Groningen    Groningen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20