Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP006f - De gestolen kam.

Een legende (boek), 1925

Hoofdtekst

De gestolen kam.

In het landhuis te Luik, waar het bloed van den Heilige had gevloeid, brandden, door Gods macht ontstoken, dikwijls lichten, en met zulk een hellen glans, als werd het huis door zonnestralen beschenen. In dat huis was blijven liggen een kam, die den Heilige had toebehoord.
Een vrouw, die hem vond, maakte zich, door hebzucht gedreven, ervan meester.
Op zekeren nacht verscheen de Heilige aan haar man, Theodoïnus geheten, en vermaande hem met zachtheid: "Uw echtgenoote geve terug, wat zij wederrechtelijk in bezit heeft genomen."
Daarop werd de man wakker en verhaalde zijn vrouw wat hij gezien had. Zij sloeg echter geen acht daarop, en zonder de minste vrees behield zij het ontvreemde voorwerp. Andermaal had Theodoïnus een verschijning, dezen keer echter gepaard met bedreiging. De heilige verscheen hem, als tredende uit een schip, met den stok in de hand, en raakte hem daarmede op de borst, waar zich terstond een wonde, bloed en etter druppelend vertoonde.
Toen gaf hij uit angst terug wat hij, in goedheid vermaand, had laten behouden.

Onderwerp

SINLEG 0674 - Er warnt Sünder.    SINLEG 0674 - Er warnt Sünder.   

Beschrijving

In een huis in Luik, waar het bloed van de heilige Lambertus heeft gevloeid, ziet men nog vaak wonderbaarlijke lichten schijnen. In dit huis is ook een kam van de heilige blijven liggen. De vrouw die hem had gevonden, hield hem uit hebzucht. Maar de heilige was het hier niet mee eens. Hij bezocht de man van de vrouw en eiste de kam terug. De eerste maal sloeg hij geen acht op de verschijning van de heilige Lambertus. Maar de tweede keer dat de heilige verscheen dreigde de heilige met onheil. Vol van angst gaf hij de heilige de kam terug, welke hij de vrouw in zijn goedheid had laten behouden.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925. p. 17

Commentaar

1925
Dit verhaal over Sint Lambertus valt onder het hoofdstuk: Van Heiligen en Vromen.
Er warnt Sünder. Estorbener Heiliger erscheint, spricht und handelt.

Naam Overig in Tekst

God    God   

Theodoïnus    Theodoïnus   

Lambertus    Lambertus   

Naam Locatie in Tekst

Luik    Luik   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20