Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP008 - Van de H. Oda († 762)

Een legende (boek), 1925

Hoofdtekst

VAN DE H. ODA (762).

Sint Oda, de Schotsche koningsdochter, de blindgeborene, had de mare bereikt, dat bij het lichaam van Sint Lambertus te Luik mirakelen gebeurden. Zij vroeg aan haar ouders verlof om een bedevaar te doen naar het graf van den Heilige. Zij ging met haar geleide op reis, totdat zij de kerk van Sint Lambertus zagen, toen liet zij zich uit den wagen tillen, deed een innig gebed en van dat uur af aan was zij ziende. Zij dankte 0. L. Heer en Sint Lambertus en liet op de plaats, waar zij het gezicht kreeg, een kapel bouwen. Later, toen haar ouders haar wilden uithuwelijken, verliet zij Schotland heimelijk en deed een pelgrimsreis naar Rome. Vervolgens vestigde zij zich te Venrade in de afzondering van het Peelland, want zij wilde haar zuiverheid bewaren en de bruid van Jezus zijn. Maar daar maakten de jonkers uit de buurt het de mooie Heilige zoo lastig, dat zij deze plaats verliet. Zij vertrok naar Merselo en toen zij kwam op den berg bij den windmolen tusschen Ray en Merselo keek zij nog eens treurig om naar het dorp Venrade, waar zij zoo gaarne was gebleven. Dan knielde zij neer en bad God, dat Venrade nimmer verwoest of verbrand of door de pest mocht worden bezocht en dat het degenen, die de plaats zouden overlast aandoen, niet goed zou vergaan. De berg heet nog de "omziende berg" of de "berg van het omzien". En daar staat nog een beeld uit hout gesneden, ter herinnering aan Sint Oda's gebed. De Heilige trok nu naar Weert, waar zij te Boshoven verbleef. De vader van de Heilige, die haar tot dan toe vergeefs had gezocht, kwam eindelijk ook te Weert aan en nam zijn intrek in het hoekhuis links, als men van de Markt de Molenstraat inslaat. Toen hij een geldstuk liet wisselen, merkten de bewoners hem op, dat zij eenige dagen te voren een dergelijke munt hadden ontvangen van een vrouw. Hij begreep, dat dit zijn dochter moest zijn. Hij deed onderzoek, waar de bedoelde vrouw zich bevond en begaf zich naar Boshoven. Maar bet Weerterbosch was daar zoo uitgestrekt, het stond van daar tot ver in Brabant, dat de Schotsche koning zijn dochter wel nooit had gevonden, indien zich boven in de kruinen van de boomen, waaronder de Heilige verblijf hield, niet een menigte eksters had verzameld en door haar gesnap de aanwezigheid van Oda aan haar vader hadden bekend gemaakt.
Om dit feit wordt de Heilige steeds met een ekster op de hand afgebeeld en houden zich de eksters niet meer op en nestelen zij niet meer in het Weerterbosch. Toen haar vader weer was vertrokken, vestigde Oda zich te Sint Oienrade (Sint Oedenrode) aan den anderen kant van de Peel. Die plaats ontleent aan de Heilige haar naam.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

Een Schotse, blinde koningsdochter en later heilige Oda, gaat op bedevaart naar het graf van de heilige Lambertus. Vanaf dat moment was ze ziende. Toen haar ouders haar uit wilden huwelijken, ging ze heimelijk op bedevaart naar Rome. Vervolgens vestigde ze zich te Venrade. Na een poosje werd ze steeds lastig gevallen door de jonkers uit de buurt. Omdat ze zichzelf voor Jezus wilde bewaren, verliet ze Venrade. Hierover was ze heel verdrietig en ze bad voor Venrade dat het nooit mocht vergaan. De berg waar ze dat deed heet nog steeds de "omziende berg". Daarna verbleef ze in Weert. Uiteindelijk vond haar vader haar in het Weerterbos met behulp van een aantal eksters. Sindsdien wordt de heilige afgebeeld met een ekster in de hand. Na het vertrek van haar vader vestigde Oda zich in Sint-Oedenrode. Die plaats ontleent aan de heilige haar naam.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925. p. 18-19

Commentaar

1925
Dit verhaal over de H. Oda valt onder het hoofdstuk: Van Heiligen en Vromen.
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Overig in Tekst

Lambertus    Lambertus   

Onze lieve heer    Onze lieve heer   

Venrade    Venrade   

Jezus    Jezus   

Merselo    Merselo   

God    God   

Schots    Schots   

Sint-Orenrade    Sint-Orenrade   

Peel    Peel   

omziende berg    omziende berg   

Schots    Schots   

Naam Locatie in Tekst

Oda    Oda   

Luik    Luik   

Romen    Romen   

Peelland    Peelland   

Ray    Ray   

Weert    Weert   

Boshoven    Boshoven   

Markt    Markt   

Molenstraat    Molenstraat   

Weerterbosch    Weerterbosch   

Brabant    Brabant   

Sint-Oedenrode    Sint-Oedenrode   

Schotland    Schotland   

Venray    Venray   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20