Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP034 - Van kerken, kapellen en wonderbeelden: Het sprekende Christusbeeld te Roermond

Een legende (boek), 1925

Hoofdtekst

HET SPREKENDE CHRISTUSBEELD TE ROERMOND.

Joanna van Randenraet te Roermond, gestorven aldaar in 1684 en begraven voor het 0. L. Vrouwe altaar in de Sint Christoffelkerk, had de vrome gewoonte, dagelijks voor een zeker kruisbeeld neer te knielen en een tijdje er te bidden. Op zekeren dag had zij er den tijd niet toe, het gewone gebed te bidden, maar zij bezocht toch het kruis en beloofde het, later in den dag terug te komen. Toen opende het beeld den mond en vroeg: "Johanna, zult gij uw gewoonte breken?" Joanna schrok en viel op de knieën neer.Dit voorval werd bekend en het kruis bijzonder vereerd als het sprekende Christusbeeld.

Onderwerp

SINLEG 0145 - Das Bild spricht: a) grüsst Heiligen, b) ermahnt Nonne.    SINLEG 0145 - Das Bild spricht: a) grüsst Heiligen, b) ermahnt Nonne.   

Beschrijving

Joanna van Randenraet had de gewoonte om dagelijks voor een zeker kruisbeeld een tijdje te bidden. Op een dag had zij geen tijd voor het normale gebed en beloofde ze het beeld later terug te komen. Toen opende het beeld de mond en vroeg: "Johanna, zult gij uw gewoonte breken?" Johanna schrok en begon te bidden. Vanaf die dag wordt het kruis bijzonder vereerd als het sprekende Christusbeeld.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925. p.

Commentaar

1925
Dit verhaal over het pratende Christusbeeld valt onder het hoofdstuk: van kerken, kapellen en wonderbeelden.
Das Bild spricht: a) grüsst Heiligen, b) ermahnt Nonne.

Naam Overig in Tekst

Joanna van Randenraet    Joanna van Randenraet   

Jezus    Jezus   

Johanna    Johanna   

Onze Lieve Vrouwe    Onze Lieve Vrouwe   

Naam Locatie in Tekst

Roermond    Roermond   

Sint Christoffelkerk    Sint Christoffelkerk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20