Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP069 - De Schelkensbeek

Een sage (boek), 1925

Johannes_Bueckler.jpg

Hoofdtekst

DE SCHELKENSBEEK.

Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tusschen het huis ,,de Mergelstraat" en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit den tijd van den beruchten Schinderhannes en zijn rooversbende. De bandieten hielden over de geheele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw gespannen en hadden aan het einde daarvan, naar den kant, waar zij zich bevonden, een bel bevestigd. Dat hadden zij zoo kunstig gemaakt, dat niemand daar kon passeeren zonder dat touw te raken. Dan klonk de bel en waarschuwde de roovers. Op deze wijze viel menig reiziger in hinderlaag om uitgeplunderd en niet zelden ook vermoord te worden. De lijken der slachtoffers werd een steen om den hals gebonden en zoo in de Maas gegooid. Dit duurde zoolang tot de gevreesde Schinderhannes op den Maagdenberg te Venlo aan de galg werd opgeknoopt. Toen was het gedaan met de bel, maar de beek heeft haar naam er naar behouden.

(*) Schinderhannes werd te Mainz, den 21 Nov. 1803 geguillotineerd krachtens vonnis van het speciaal tribunal criminel, dat ingesteld was om hem en zijn medeplichtigen te oordeelen.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

ATU 0965*    ATU 0965*   

Beschrijving

De Schelkensbeek heeft haar naam te danken aan de roversbende van Schinderhannes. Deze bende had een touw over de beek, op een doorwaadbare plaats, gespannen met een bel. Bij iedere voorbijganger rinkelde de bel, om de rovers te waarschuwen. Het slachtoffer werd dan geplunderd en vaak ook vermoord, waarna zijn lijk met een steen om de hals in de rivier werd geworpen. Schinderhannes is inmiddels aan de galg omgekomen, maar de beek heeft zijn naam behouden.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.

Commentaar

1925
Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van stichtingen en oorsprongen'.

Vergelijk: KEMP089
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Overig in Tekst

Mergelstraak    Mergelstraak   

Schelkensbeek    Schelkensbeek   

Schinderhannes    Schinderhannes   

Maagdenberg    Maagdenberg   

Naam Locatie in Tekst

Steijl    Steijl   

Tegelen    Tegelen   

Maas    Maas   

Venlo    Venlo   

Mainz    Mainz   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20