Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP146 - Van wilde jachten en spookwagens: De Wilde Jacht

Een sage (boek), 1925

Hoofdtekst

DE WILDE JACHT.

In Limburg vertoont zich de Wilde Jacht somtijds als een drom heksen, die op een bezemsteel door de lucht rijden. Te Maastricht raasde zij eertijds, voornamelijk op de plaats, waar het paviljoen van de ,,IJzeren Juffrouw" heeft gestaan. voorbij.
Meestal wordt zij waargenomen door het weerklinken van een vreemdsoortige muziek, vermengd met het geluid van stemmen en het geblaf van honden in de lucht; zoo o.a. in de omstreken van Roermond en Sittard,
Te Nederweert beet de aanvoerder van de Wilde Jacht "Hänske mit de hond". Hij ontziet niemand. Het is dan ook raadzaam bij bet naderen van den stoet van de Wilde Jacht, het midden van den weg te houden. In het vroegere Spaansche Limburg bidt men bij de nadering van de Wilde Jacht bet Sint-Jans Evangelie en doet men dat bij voorkeur op de kruiswegen. Op deze wijze behoedt men zich voor de nadeelige gevolgen, die tot den nasleep van bet voorbij razen der Wilde Jacht kunnen behooren. Ook Sint-Maarten verschijnt wel als de Wilde Jager en rijdt dan door de lucht, vergezeld door zijn knecht.

Onderwerp

TM 3405 - De Wilde Jacht    TM 3405 - De Wilde Jacht   

Beschrijving

In Limburg vertoont de Wilde jacht zich somtijds als een drom heksen op bezemstelen. Te Nederweert beet de aanvoerder van de Wilde Jacht "Hänske mit de hond". Hij ontziet niemand. In het vroegere Spaanse Limburg bidt men bij de nadering van de Wilde Jacht het Sint-Jans Evangelie om de nadelige gevolgen van de Wilde Jacht te voorkomen. Ook Sint-Maarten verschijnt wel als de Wilde Jager en rijdt dan door de lucht, vergezeld door zijn knecht.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.

Commentaar

1925
Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van wilde jachten en spookwagens'.
De Wilde Jacht

Naam Overig in Tekst

Wilde Jacht    Wilde Jacht   

IJzeren Juffrouw    IJzeren Juffrouw   

Hänske mit de hond    Hänske mit de hond   

Spaansche Limburg    Spaansche Limburg   

Sint-Jansevangelie    Sint-Jansevangelie   

Sint-Maarten    Sint-Maarten   

Wilde Jager    Wilde Jager   

knecht    knecht   

Naam Locatie in Tekst

Limburg    Limburg   

Maastricht    Maastricht   

Roermond    Roermond   

Sittard    Sittard   

Nederweert    Nederweert   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20