Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP165 - Van reuzen en dwergen: Het rijk van de alvermannetjes

Een sage (boek), 1925

Hoofdtekst

HET RIJK VAN DE ALVERMANNETJES.

Op warme dagen vertoont zich boven de Afferdsche heide de ,,Houwvrouw". Hoewel zij zelf onzichtbaar is, ziet men haar trekken door de lucht en alles wat licht is opnemen in haar vaart naar den Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning van de Alvermannetjes, die daar in de aarde samenwoont met Wigant den strooper, Wim den visscher en Wieland den smid, de hoof den van bet kaboutervolk. Daar wordt gesmeed en gewerkt en rooken soms de vossenpijpen en dassengangen. Zoo was het vroeger, maar nu woont er maar meer een droevig overblijfsel van het sluwe volkje, welks gouden tijd al lang voorbij is. Toch lachen ze soms nog, dat het schatert, als spechtenroep over de heide en zitten op den uitkijk. Zij zijn ook nog wel eens vroolijk, als in den maneschijn de alven, hun vrouwtjes boven de meertjes, bij het sjirpen van de krekels haar Iichte dansen uitvoeren tusschen de vlugge dwaal en hiplichtjes.
Ze bewaren en bewaken trouw de verborgen schatten en hun vorstenkroontjes en leeren elkander nog de geheime eigenschappen van steen en plant. Maar van den mensch willen zij niets meer weten. Die heeft hen te zeer bedreigd en te minachtend behandeld. Zij malen 's nachts niet meer voor een bord vol boonen, gelijk zij het deden voor den luien molenaar van Plees en poetsen voor wat kaas of eieren ook niet meer het koper voor de trage dienstmeiden van den Schenckenhof. Die mogen dat nu zelf doen, omdat er van haar zoo nieuwsgierig is geweest.

Onderwerp

SINSAG 0063 - Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld)    SINSAG 0063 - Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld)   

TM 4905 - Dwaallichten (stalkaarsen)    TM 4905 - Dwaallichten (stalkaarsen)   

Beschrijving

Op warme dagen vertoont zich boven de Afferdsche heide de ,,Houwvrouw". Een onzichtbare vrouw die zich beweegt naar de Hussenberg of de Eerd. Daar rust zij uit. Want daar is zij gekomen aan de woning bij van Aart met den grijzen baard, den koning van de Alvermannetjes, die daar in de aarde samenwoont. De bloeitijd van de Alvermannetjes is voorbij. Vroeger hielpen zij de mens, maar nu wantrouwen zij die.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.

Commentaar

1925
Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van reuzen en dwergen'.
Die hilfsbereiten Zwerge arbeiten in der Nacht für die Menschen für Nahrungsmittel (Tabak, Geld)

Naam Overig in Tekst

Alvermannetjes    Alvermannetjes   

Afferdse heide    Afferdse heide   

Houwvrouw    Houwvrouw   

Hussenberg    Hussenberg   

Eerd    Eerd   

Aart met de grijze baard    Aart met de grijze baard   

Alvermannetjes    Alvermannetjes   

Wigant    Wigant   

Wim    Wim   

Wieland    Wieland   

Plees    Plees   

Schenckenhof    Schenckenhof