Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

PICARDT001

Een sage (boek), 1660

Picardt.gif

Hoofdtekst

Omtrent dese tijdt meent men dat geleeft hebben die twee vermaerde Moordenaars / ghenaemt Ellert en Brammer, Vader en Soon / die haer een tijdt langh onthouden hebben op dat groote ruyme Veldt / tusschen Scharloo en Sweel, dat men seydt van desen Ellert ghenaemt te zijn Ellers-veldt, en Brammers-hoop van desen Brammer. Dese hebben Waghens en Karren gheplondert / Passagiers en Landsaten vermoordt / Brand-brieven uyt-geschreven / en seer veel quaedt ghedaen: En sulcx des te veyliger / vermits in die tijden de Justitie niet naer behooren gepleeght wierde / waer in den Bisschop David van Burgunden versien soude. Van dese Moordenaers wert verhaelt / dat sy een Dochter souden gerooft / en beyde / Vader en Soon / die selve misbruyckt hebben / alsoo dat zy soude swanger gheworden zijn; en dat zy / in absentie des Soons / den slapenden Vader de strot soude af-gesneden / en alsoo ontvlucht / en dese grouwelen ontdeckt hebben.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

Twee moordenaars, vader en zoon Ellert en Brammer, zouden geleefd hebben op een veld bij Schoonloo en Zweelo, dat naar de vader genoemd werd: Ellersveldt. Brammershoop werd genoemd naar de zoon. Zij roofden en plunderden. Zij zouden eens een dochter hebben geroofd, haar misbruikt hebben en zwanger hebben gemaakt. Toen de zoon niet aanwezig was, sneed de vrouw de strot van de vader door.

Bron

Annales Drenthiae, p. 206. In: Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteten der provincien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).

Commentaar

1660
Picardt was o.a. predikant in Rolde (1643-1648), en heeft daar het Drentse roversverhaal wellicht gehoord. Het verhaal wordt als geschiedkundig feit geplaatst omstreeks de val van Konstantinopel in 1453.
Vgl. o.a. BOEKV094.
Onder de knop Beeld aan afbeelding van Picardt.
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Overig in Tekst

Picardt    Picardt   

Picart    Picart   

David van Bourgondië    David van Bourgondië   

Ellert    Ellert   

Sweel    Sweel   

Ellersveldt    Ellersveldt   

Brammershoop    Brammershoop   

Eldert    Eldert   

Brandert    Brandert   

Ellert    Ellert   

Brammert    Brammert   

Naam Locatie in Tekst

Brammer    Brammer   

Scharloo    Scharloo   

Schoonloo    Schoonloo   

Zweelo    Zweelo   

Rolde    Rolde   

Ellersveld    Ellersveld   

Drenthe    Drenthe   

Drente    Drente   

Ellertsveld    Ellertsveld   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20