Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

WEV012306 - Weerkomen

Een sage (mondeling), zaterdag 09 april 1966

Hoofdtekst

Weerkomen.
Er bint wel mensen, en doar zegt ze van dat ze weer komen. En dat, dat is wel zo. Net zo as ze west bint, zo komt ze weer; in de geest. Ik heb in Uelsen (Duitsland) ewaarkt en doar is dat gebeurd. Vlak bie de kerke woonde Bonnink. Die Bonnink wur ziek en sturf. Toen ie begraavn was, kwam ie ieder moal weer; ie gung dan naar de kamer, waar ie geleegn had en zo kwam ie aal moar weer. Nou hield die vrouw Bonnink ook gast; ze had een nachtverblief. Op een oavend komp er iemand en vragt, of ie er slaapn kan.
“Joa”, zeg de vrouw, “dat kan wel, maar dan nutn ie op de kamer van mien man en die komp weer.” Ze wus dat, want ze had hum al wel zien. Zijn geest dan.
“t Is goed”, zei de man, “maar laat et venster lös stoan.”
t Was lichte maan en s nachts um twaalf uur, doar steet B. veur t bedde. De reiziger zee: “Geest, wat is joen begeerte?”
Bonnink zee: “Ik bin nog een duutse daalder – drie mark- aan den armen schuldig; as dat in orde is, kan ik rustn.”
De reiziger zee: “Doar zal ik veur zörgen.” De geest wol ook n pand hebben en greep een slip van t laakn. En de punte, die hij in de hand holn had, wur hielemaal zwart. Toen was e weggegoan. De andere mörn zee vrouw B.: “So, goed geschlafen van nacht?” “Joa, maar ik heb met joen man gesprochen.”
“So, en wat is er dan?” “Joa, ie hef nog een pruse daalder schuldig en ik heb beloofd um die te betaaln. De vrouw wilde hum dei daalder doen. “Nee”, zee ie, “dat doen ik, want ik heb t beloofd en belofte maakt schuld.” De man hef de daalder noar de diakenie ebrocht. De geest van Bonnink is doarnoa weg ebleevn. Toen ik in Duutsland warkte, hef die vrouw zulf mie dat verteld.

Onderwerp

SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)    SINSAG 0402 - Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)   

Beschrijving

Man keert na zijn dood terug naar de kamer waar hij tijdens zijn ziekte lag. Man verschijnt op kamer waar reiziger verblijft die hem vraagt wat er aan de hand is. De geest geeft aan dat hij kan rusten als zijn schuld aan de armen is voldaan. De reiziger belooft daar voor te zorgen. Als bewijs pakt de geest de punten van het laken die zwart worden. Reiziger voldoet schuld, waarna de geest is weggebleven.

Bron

Collectie Wever, verslag 123, verhaal 6 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

9 april 1966
Die versäumte Wallfahrt (Messe, Gabe)

Naam Overig in Tekst

Duutsland    Duutsland   

Bonnink    Bonnink   

Duutse    Duutse   

Duitse    Duitse   

Pruuse    Pruuse   

Pruisische    Pruisische   

B.    B.   

Naam Locatie in Tekst

Uelsen    Uelsen   

Duitsland    Duitsland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21