Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0287 - 4.6. De kei op de Molenhei

Een sprookje (boek), 1980

Hoofdtekst

4.6. De kei op de Molenhei
Daar lag een kei op de Molenhei van Gils [Gilze] en daar stond op:
O mens, wat zou het U verwonderen,
Als ge me zaagt van onderen.
Dieje steen had er al geslacht op geslacht gelegen, maar zo'n knaap keerde nie' ineens om.
Nou stond er op de rand van de hei een molen en die is vijftig, zestig jaar gelejen afgebrand: die fakkel was goed te zien in Rijen.
Die steen lag er vlak bij, en toen ze toch aan het puinruimen waren, dachten ze: 'We keren 'm om'. D'r waren twintig sterke mannen met touwen en er is nog een pèrd aan te pas gekomen, en ze zouden de steen van onderen gaan bekijken.
En daar stond:
O mij, o mij,
Wat ben ik blij
Dat ik lig op m'n andere zij.
Daar werd ons vroeger de plaats gewezen, waar de steen heeft gelegen, maar nu magde d'r nie meer komen, want 't is vliegveld geworden.

Onderwerp

AT 0926B* - Turning over the Block of Stone    AT 0926B* - Turning over the Block of Stone   

Beschrijving

Op een zware kei staat dat men zich zal verwonderen over wat op de onderkant staat. Bij puinruimen in de buurt wordt de steen omgedraaid, op de onderkant is te lezen dat de steen blij is op de andere kant te liggen.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 148-149

Commentaar

1980
Bewerking: Sinninghe 1974: 47 (no. 41). AT 926B* Tuming over the Block of Stone.
4. Onderzoek naar overlevering. Verhalen vanuit Breda verzameld
Een greep uit de vele door J.R.W. Sinninghe verzamelde verhalen. Eerder gepubliceerd in Neerlands Volksleven VII (1957) en X (1960). Jacob Rudolph Willem Sinninghe werd geboren op 30 maart 1904 te Roermond. Hij studeerde twee jaar economie in Rotterdam, en was meer dan twintig jaar journalist. Thans woont hij te Breda.
Zijn hoeveelheid publikaties, voornamelijk op het gebied van volksverhalen, is nog steeds onovertroffen (zie o.a. de literatuuropgave). Voorts deed hij o.a. Dei Gelaarsde Gehangene het licht zien, een mede in Noord-Brabarit spelend verhaal met motieven uit volksverhalen (1945). Hoewel zijn werk door huidige volkskundigen als controversieel wordt beschouwd, moet hij gezien worden als een der grootste propagandisten van het Nederlandse volksverhaal gedurende de laatste vijftig jaar. (Zie verder de Inleiding.)
4.6 De Kei op de Molenhei NV VII: 49. Verteller: Johannes Moelands. 'Mijn verteller, de Bredanaar Johannes M., geboren te Rijen op 9 december 1887, godsdienst RK., een intelligent man, moest met zijn oudere broers reeds vroeg meehelpen in het schoenmakersbedrijf van zijn ouders te Rijen, waar voor Zeeland werd gewerkt. Op zijn veertiende jaar verhuisde het gezin naar Breda - de vader was inmiddels gestorven - en begon er een schoenmakerij. Op school heeft hij niet veel kunnen leren, want de meester stond in één lokaal waar vier klassen waren samengebracht, maar later heeft hij dat wel ingehaald. Hij heeft een grote aanleg voor muziek en een bijzondere belangstelling voor de streekgeschiedenis. Vaak trekt hij er op uit en hij heeft heel wat tegels, aardewerk, en steengoed gered, dat bij graafwerk te voorschijn komt, en anders onherroepelijk weer stukgeslagen onder de aarde verdwijnt.
Turning over the Block of Stone

Naam Overig in Tekst

Gils    Gils   

Molenhei    Molenhei   

Naam Locatie in Tekst

Gilze    Gilze   

Rijen    Rijen   

Plaats van Handelen

Gilze    Gilze   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20