Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

RKOMAGRON0295

Een broodjeaapverhaal (mondeling), woensdag 07 februari 2007

Hoofdtekst

WM: Nou, ik ken wel een beetje scheuer hoor. Een man en vrouw had ik in de bus. Kiek, dat was in die tied, dat was in de zestiger jaoren, zestig, zeventiger jaren, toen kreeg je die vrije zaterdag. En toen had ik altied een man en vrouw met twee kinderen in de bus, die gingen zaterdags naar de stad toe. En toen, ja, dat was een uitje. Een vrije zaterdag, nou dat was wat in die tied he! Maar toen waren ze maar met z'n drieen. Nou ik zeg waar is Cornelia? 'Ja' zegt ie. 'die is niks niet lekker, die zit op dokter te wachten.' Nou en die dokter, die most t water hebben, van vrouw. Toen kwam dokter aan met zo'n leuk potje. Nou dan heb je die eronder, ze mee er gewoon over heen. Ze plaste er gewoon over heen. Hij zegt, 'nou pak maar een weckfles'. Nou zij een weckfles natuurlijk. En als eerste zegt die vrouw 'hoeveel moet erin, Krelis?' [WM met vrouwenstem]. 'Doe em maar vol, plas em maar vol, dan hoef ik direct niet weer naar die dokter toe'. Nou toen most er dat water naar die dokter toe brengen. En toen zei t er van eh... Die mevrouw kwam bij de deur. 'Wat is er tot uw dienst meneer?' [WM met vrouwenstem]. Nou ik zeg het nou in Gronings, maar het is plas hoor. Als ik mich zeg is het plas. 'Hier is mich van Cornelia, en joe kerl, joe man, die weet er alles van. Als de man klaor is, dan moet ik die weckfles weer naar mijn vrouw toe brengen, want die wil weer wecken, in die fles. Dat was een weckfles, daar werd vroeger in geweckt.
RK: Ja.
WM: snap je het nou? Of moet ik het nog een keer vertellen? Kiek, maar zulk soort dingen was er ook. Dat is een echt Gronings verhaal nog. Echt ouderwets. Maar dat kan je beter in Gronings vertellen dan in eh... he.
RK: Ze ging met de weckfles naar de dokter.
WM: Nee, eerst kreeg ze van dokter een leuk potje. Nou en die moest die vrouw eronder doen natuurlijk. Alles stroomde er overheen, dat wou er niet in. Ja, het meeste liep er naast bij wijze van spreken. 'Nou geef me dan een weckfles, die zijn groter', zegt die vrouw dan. En dan zegt die vrouw 'hoeveel moet erin?' Dan zegt hij 'plas m maar vol', want dan hoef ik direct niet weer naar de dokter toe. Kijk hij begreep niet zeker dat een klein beetje genoeg was. Maar hij zegt 'doe het maar vol, dan breng ik het daar wel heen'. Nou en hij naar die mevrouw toe. 'Wat is er tot uw dienst meneer?' 'Hier is het water van mijn vrouw. En als de dokter dat allemaal onderzocht heeft en zulke dingen meer, dan moet die weckfles weer naar mijn vrouw toe brengen, want die moet er weer in wecken'. Eten werd daar, vroeger geweckt. Ja, gadverdikke.
RK: Was dit zo'n verhaal dat verteld werd overal?
WM: Dat wordt in t cafe ofzo daar wordt dat nog wel eens verteld. Ja kiek, als je het in het Gronings hoort, je kan het beter in het Gronings vertellen dan in Hollands zeg maar. Dan komt het beter over.

Beschrijving

Een vrouw was ziek en moest in een potje plassen om het door de dokter te laten onderzoeken. Het potje was alleen te klein en ze vroeg om een weckfles. De fles werd naar de dokter gebracht met de boodschap dat deze wel teruggebracht moest worden omdat mevrouw er nog eten in moest wecken.

Bron

Letterlijk afschrift van DAT-opname.

Commentaar

07 februari 2007
WM: Wim Mollema; RK: Ruben Koman

Naam Overig in Tekst

Cornelia    Cornelia   

Krelis    Krelis   

Gronings    Gronings   

Naam Locatie in Tekst

Hollands    Hollands   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21