Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0309 - 5.8. Stroper schiet zijn eigen vrouw

Een sage (boek), 1955

Hoofdtekst

5.8. Stroper schiet zijn eigen vrouw
Ik heb hier wel g'hoord dat er ne vent was en die ging haas wachten in de stal. Hij aai er ook savooien staan, zal ik zeggen. En daar kwamen veul hazen. Da was met de sneeuw te zien. Hij zegt: ''k Gaan van den avond is haas wachten, dan hewwe ook is iet in de pot'. 'Ge zij zot!', zegt zijn vrouw, 'Kom maar slapen, da's veul beter!' 'Neie', zegt ie, 'Ik gaan den haas wachten!'
Nauw kwaam er een haas recht naar een savooi, en ie ging weer lopen. Dan twee, dan e stuk of vijf. D'r komt er ene recht naar die savooi gelopen. Hij zet ze geweer tegen zijn kop: 'Kets!': 't gaa nie af. Weer e pistonneke er in gesteken: Ge moet rekenen dat de geweren toen anders waren as nauw. Ze moesten ze laaien in de loop: kruit er in, dan aangestampt me e stokske, hagel d'r op. Hij staak er weer e pistonneken op: 'Kets!' Nauw haalt ie een dubbeltje uit zijne portemonnee. E zilveren geldstukske, da's altij gewieën: da's raar ei! Hij laat het in de loop vallen. En toen schoot ie en den haas was weg. En toen gaat ie kijken en d'r was bloed op de sneeuw. Hij zegt: 'God weet, waar dien haas zit!', en hij ga vroem naar binnen.
Hij ging slapen, maar nauw laag zijn vrouw mee nen doek aan heur oog.

Onderwerp

SINSAG 0623 - Der geweihte Schuss    SINSAG 0623 - Der geweihte Schuss   

Beschrijving

Man gaat tegen de zin van zijn vrouw op hazenjacht. Zijn geweer ketst steeds af tot hij een zilveren dubbeltje in de loop doet. De geschoten haas weet echter te ontsnappen. Bij thuiskomst ligt zijn vrouw met een doek voor het oog in bed.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 166

Motief

Commentaar

1955
Motief: G275.12.dbb Witch hare shot by silver bullet; witch shows same injuries
5
De verteller als tovenaar. Verhalen uit Ossendrecht en Woensdrecht
Verhalen verzameld door Marcel van den Berg bij zijn veldwerk voor zijn licentiaatsverhandeling in de Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf 1950 vindt er vanuit Leuven een grootscheeps onderzoek naar volksoverleveringen (sagen) plaats, tot voor kort geleid door wijlen professor K.C. Peeters, thans door professor S. Top (zie o.a. Peeters 1959, Top 1979). Van den Berg was een van de eerste studenten dIe in dit onderzoek participeerde (1955). Bij wijze van proef breidde hij zijn onderzoeksgebied, de polders ten noorden van Antwerpen, uit naar Nederlands grondgebied. Hoewel de verhaalmotieven uit Ossendrecht en Woensdrecht (evenals de rest van Noord-Brabant) niet noemenswaard afwijken van wat er ten zuiden
van de grens wordt verteld, merkt hij desalniettemin op: 'Toch menen we ondervonden te hebben dat deze dorpen (Ossendrecht en Woensdrecht, WdB) zo maar niet in ons gebied mogen geïntegreerd worden; de sfeer, het landschap en de mens is er anders en veel contact is er niet tussen de dorpen onder en boven de grens' (1960: 26). Over de wijze van noteren schrijft hij: 'Wanneer ze begonnen te vertellen haalden we diskreet een klein notaboekje boven en registreerden zo trouw mogelijk: we noteerden de hoofdwoorden, de typische volkse gezegden. Thuis gekomen typten we iedere sage onmiddellijk op een steekkaart; de herinnering was nog levendig genoeg om de hiaten aan te vullen.
Nooit hebben we protest gekregen dat we nota namen' (1960: 29). 'Alle grote verzamelaars leggen nadruk op de getrouwheid bij het optekenen. De volkskundige heeft dus niet het recht ook maar enigszins aan de volkse uitdrukking te tornen. Maar de grote moeilijkheid is, dat men meestal niet vlug genoeg kan schrijven om alles op te tekenen. Wij maakten natuurlijk gebruIk van een aantal afkortingen. Gewoonlijk lieten wij onze zegsman achteraf nog eens opnieuw vertellen om hetgeen wij opgetekend hadden aan een kontrole te onderwerpen en indien nodig, hier en daar woorden aan te vullen' (geciteerd in Heupers 1979: 13). Zie verder: Van den Berg 1965, en het door hem uit zijn licentiaatsverhandeling samengestelde deel Volksverhalen uit Antwerpen in deze serie.
Der geweihte Schuss. Hexenkatte (Hase) getroffen, Frau aus der Gegend erweist sich als verwundet

Plaats van Handelen

Ossendrecht (Noord-Brabant)    Ossendrecht (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20