Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0314 - 5.13. Man moet 'ding' dragen, na gespot te hebben met de paters

Een sage (boek), 1955

Hoofdtekst

5.13. Man moet 'ding' dragen, na gespot te hebben met de paters
Hier hee vruger nog gewist: toen waren de paters hier. Nauw aai er ener ook henne gewist en hij komt in de staminee. 'Hoe is Jan?' 'Och, met die flauwe kul!', zegt ie, 'Allemaal liegens! Ze willen e bang maken. D'r geloof ik helemaal nie aan'. Nauw moest ie deur 't bos naar huis en voor ie een eind de straat in was, kwaam er een ding op zijne rug zitten en hij kon nie weg of ie schudde of nie schudde, dat ding bleef er op. Hij zweette water en bloed en hij terug.
Hij vertelde dat in de staminee. ''k Gaan mei', zegt er ene, ''k Zal is kijken wat er is'.
Maar ie zaag niks: maar dien andere, die de gek aai g'houwen met de paters, zegt: 'Oh, daar hedde 't weer!!'
'Oh, nauw hemmek het op mijne rug hangen!!'
Maar dien andere zaag niks. 'Pikt maar in', zeit ie, 'Ik zal e naar huis brengen'.
As z'aan de deur kwamen, zeit ie: 'Naauw zijn ik klaar: ginder wijd loop het. D'r zal nie meer mee lachen met de paters.

Onderwerp

SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Man krijgt na het spotten met de paters, onderweg naar huis een ding op de rug dat hij niet kan afschudden. Iemand die hem begeleidt ziet niets. Bij zijn huis is het ding weg, en de man belooft nooit meer om de paters te lachen.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 167-168

Commentaar

1955
Ontbreekt bij De Blécourt
5
De verteller als tovenaar. Verhalen uit Ossendrecht en Woensdrecht
Verhalen verzameld door Marcel van den Berg bij zijn veldwerk voor zijn licentiaatsverhandeling in de Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf 1950 vindt er vanuit Leuven een grootscheeps onderzoek naar volksoverleveringen (sagen) plaats, tot voor kort geleid door wijlen professor K.C. Peeters, thans door professor S. Top (zie o.a. Peeters 1959, Top 1979). Van den Berg was een van de eerste studenten dIe in dit onderzoek participeerde (1955). Bij wijze van proef breidde hij zijn onderzoeksgebied, de polders ten noorden van Antwerpen, uit naar Nederlands grondgebied. Hoewel de verhaalmotieven uit Ossendrecht en Woensdrecht (evenals de rest van Noord-Brabant) niet noemenswaard afwijken van wat er ten zuiden
van de grens wordt verteld, merkt hij desalniettemin op: 'Toch menen we ondervonden te hebben dat deze dorpen (Ossendrecht en Woensdrecht, WdB) zo maar niet in ons gebied mogen geïntegreerd worden; de sfeer, het landschap en de mens is er anders en veel contact is er niet tussen de dorpen onder en boven de grens' (1960: 26). Over de wijze van noteren schrijft hij: 'Wanneer ze begonnen te vertellen haalden we diskreet een klein notaboekje boven en registreerden zo trouw mogelijk: we noteerden de hoofdwoorden, de typische volkse gezegden. Thuis gekomen typten we iedere sage onmiddellijk op een steekkaart; de herinnering was nog levendig genoeg om de hiaten aan te vullen.
Nooit hebben we protest gekregen dat we nota namen' (1960: 29). 'Alle grote verzamelaars leggen nadruk op de getrouwheid bij het optekenen. De volkskundige heeft dus niet het recht ook maar enigszins aan de volkse uitdrukking te tornen. Maar de grote moeilijkheid is, dat men meestal niet vlug genoeg kan schrijven om alles op te tekenen. Wij maakten natuurlijk gebruIk van een aantal afkortingen. Gewoonlijk lieten wij onze zegsman achteraf nog eens opnieuw vertellen om hetgeen wij opgetekend hadden aan een kontrole te onderwerpen en indien nodig, hier en daar woorden aan te vullen' (geciteerd in Heupers 1979: 13). Zie verder: Van den Berg 1965, en het door hem uit zijn licentiaatsverhandeling samengestelde deel Volksverhalen uit Antwerpen in deze serie.
Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn)

Plaats van Handelen

Ossendrecht (Noord-Brabant)    Ossendrecht (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20